SideWinder X6 Keyboard &SideWinder X5 Mouse

SideWinder keyboard and mouse

Microsoft ອອກ Keyboard ແລະ Mouse ສຳລັບຄໍ Gamer ລຸ້ນໃຫມ່ອອກມາ ດ້ວຍຮູບຊົງທີ່ທັນສະໄໝຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສະເພາະພາຍນອກ ພາຍໃນຍັງສາມາດໃຊ້ຄຳສັ່ງ Macro ໄດ້ກວ່າ 90 ແບບຕໍ່ເກມ ນອກນັ້ນກໍ່ມີໄຟ backlight ສອງສີ ແລະຄວາມສາມາດອື່ນ ໆ ສ່ວນທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ແມ່ນຮອງຮັບ Windows Vista ນຳ.

ລາຄາຂາຍໃນ Amazon ຕອນນີ້ແມ່ນ $80 ສຳລັບ Keyboard ແລະ $60 ສຳລັບ Mouse

ເປັນຕາຊື້ມາໃຊ້ຢູ່ບໍ້ແບບນີ້ ຮຶຮຶ

ທີ່ມາ – TechTickerBlog