Metal.ize Theme ສຳຫລັບ WordPress

Theme ຂອງ WordPress ສຳຫລັບຄົນທີ່ມີ Host ໃຊ້ເອງ ໂດຍ Theme ນີ້ຈະມີຈຸດພິເສດຢູ່ທີ່ ອອກແບບໃຫ້ມີລັກສະນະໄປທາງແນວ ໆ Web 2.0