ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ WordPress ແລະ WordPress Mu

ພໍດີຜ່ານໄປເຫັນບົດຄວາມຫນ້າສົນໃຈທີ່ບລັອກແຫ່ງຫນຶ່ງ ມີອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ WordPress​ ກັບ WordPress Mu​ ຫນ້າສົນໃຈດີ ມີການປຽບທຽບ features ເດັ່ນ ໆ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນພ້ອມ ຄົງຈະເປັນປະໂຫຍດສຳຫລັບທ່ານທີ່ສົງໄສວ່າ ນອກຈາກ WordPress ແລ້ວນັ້ນ ຍັງມີ WordPress Mu ນຳ ແຕ່ວ່າ ມັນຕ່າງກັນແນວໃດ?

ໃນລາວ ຕອນນີ້ຮູ້ສຶກວ່າ ຈະມີ LaoBlogger.com ທີ່ເປັນລາຍທຳອິດທີ່ໃຊ້ WordPress Mu