WinZip v11.1 Build 7466

ໂປຣແກຣມບີບອັດໄຟລ໌ເກົ່າແກ່ອີກໂປຣແກຣມຫນຶ່ງ ທີ່ມີມາແລ້ວກວ່າ 11 ເວີຊັນ ຮອງຮັບໄຟລ໌ໄດ້ຫລາກຫລາຍປະເພດ ເປັນຕົ້ນວ່າ CAB, AR, gzip, UUencode, BinHex. ຮອງຮັບ MIME. ARJ, LZH, ARC ແລະສາມາດເຂົ້າລະຫັດ 128- and 256-Bit AES Encryption ໄດ້ ຯລຯ

ເຊິ່ງໃນເວີຊັນ 11.1 ນີ້ ຄວາມປ່ຽນແປງຫລັກ ໆ​ ກໍ່ຈະເປັນ

  • Certified for Vista
  • ໄອຄອນຂອງໂປຣແກຣມ ແລະ toolbar ຈະເປັນແບບ Vista
  • Explorer user interface ໜ້າຕາແບບ Vista
  • ຮອງຮັບທັງ Windows XP/Vista ແບບ 64Bit ແລະ 32Bit
  • ຕົວຕິດຕັ້ງເປັນ MSI ຊ່ວຍໃຫ້ຕິດຕັ້ງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ