WinRAR 3.70 beta 1

ເຖິງຈະເປັນ Beta ແຕ່ກໍ່ຫນ້າຈັບຕາມອງພໍສົມຄວນ ສຳຫລັບຄາມປ່ຽນແປງໃນສາຍ 3.7x ໂດຍທາງ RarLab ໄດ້ອອກ Beta 1 ອອກມາໃຫ້ທົດລອງໃຊ້ກັນແລ້ວ ແລະໃນລຸ້ນນີ້ກໍ່ມີຄວາມປ່ຽນແປງຫລັກໆ ໃນສ່ວນຂອງການໃຊ້ງານໃນ Windows Vista ທີ່ຫລາຍຂຶ້ນ, ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການອ່ານໄຟລ໌ ISO 13346, ຫນ້າຕ່າງບາງສ່ວນໄດ້ຮັບການອອກແບບໃຫມ່ ໃຫ້ເຫັນລາຍຊື່ຂອງໄຟລ໌ຂະນະກຳລັງແຕກໄຟລ໌ ສ່ວນຕອນບີບອັດກໍ່ຈະສະແດງ Ratio ໃຫ້ພ້ອມເລີຍ ແລ້ວກໍ່ຍັງເລືອກໄດ້ອີກວ່າ ຢາກໃຫ້ເຫັນ Progress bar ຫລືຂີດສະແດງການທຳງານ ໃຫ້ເປັນແບບເກົ່າ ຫລືເປັນແບບຂອງ Windows Vista ກໍ່ໄດ້ ສາມາດອ່ານລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຄວາມປ່ຽນແປງທັງຫມົດໄດ້ຈາກ ຫນ້ານີ້

ທ່ານໃດໃຊ້ Windows Vista ຄືຊິເຫມາະກັບ Beta ຕົວນີ້ຢູ່, ສາມາດາວໂຫລດໄດ້ຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງ RarLab

Windows DreamScene

ອີກຂ່າວຈາກງານ CES 2007, Microsoft ເອົາ Windows DreamScene ເຊີ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນຂອງຫລິ້ນໃນ Windows Vista Ultimate Extra ມາສະແດງໃນງານ

DreamScene ມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ງານພາບ video ເປັນ Desktop Background ໄດ້ ອ່ານຮອດນີ້ບາງທ່ານອາດສົງໄສວ່າ myhill.tv ເຂົາເຮັດແຕ່ດົນແລ້ວ ຄວາມຈິງເລື່ອງນີ້ມີຄົນເຮັດດົນແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ອັນນີ້ມັນຕ່າງກັບອັນເກົ່າໆ ຢູ່ບ່ອນວ່າມັນສາມາດໃຊ້ High-Definition Video ແລະທີ່ສຳຄັນ ມັນກິນ GPU ແທນທີ່ຊິເປັນ CPU ແບບວິທີເດີມໆ ໂດຍ format ຂອງໄຟລ໌ວິດີໂອຈະເປັນ .mpeg ແລະ .wmv ເທົ່ານັ້ນ

ການໃຊ້ງານ DreamScene ນັ້ນຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີກາຣ໌ດຈໍທີ່ສະຫນັບສະຫນຸນການທຳງານຂອງ Windows Aero™ ນຳ ຈຶ່ງຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ ມີວິດີໂອສາທິດການໃຊ້ງານໃຫ້ເບີ່ງພ້ອມ

ທີ່ມາ – WindowsUltimate.com [via WinCustomize, Neowin.net]

ສຳຫລັບຜູ້ໃຊ້ງານ Mac OS X ຄົງຈະເຄີຍເຫັນເລື່ອງນອງນີ້ມາກ່ອນແລ້ວ ເພາະວ່າໃນ OS X ກໍ່ເຮັດປະມານນີ້ໄດ້ຄືກັນ 😛

Vista Manager 1.0.2

ສຳຫລັບຄົນໃຊ້ Windows Vista ໂດຍສະເພາະ, All-in-One utility ໃຊ້ optimize, tweak, tune up ແລ້ວກໍ່ clean up Windows Vista. ມີເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ຫລາຍກວ່າ ໒໐ ຢ່າງສຳຫລັບປັບແຕ່ງ hidden options, ປັບແຕ່ງ system’s performance and security, clean registry, junk files ແລະ defrag Registry, ຈັດການກັບ startup ເປັນຕົ້ນ. ສະຫລຸບແລ້ວ ລອງເອງດີກວ່າ

ດາວໂຫລດ: Vista Manager 1.0.2

Source: 9Down

vLite | Vista Lite


ອັນເນື່ອງມາຈາກວ່າ Windows Vista ລະບົບປະຕິບັດການໃຫມ່ຈາກ Microsoft ນັ້ນ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ກິນກຳລັງຂອງເຄື່ອງແບບສຸດຍອດ—-ດດດ ແລະນັ້ນເອງ ທີ່ຫລາຍໆ ຄົນທີ່ລົງ Windows Vista ໄປນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງປັບແຕ່ງຕັດຕໍ່ເອົາຫລາຍໆ ຢ່າງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກໄປເສຍ ແລະ vLite ຄືຕົວເລືອກສຳຫລັບງານນີ້.

ດາວໂຫລດ: vLite v0.6 beta
ເບີ່ງ: ເວັບໄຊທ໌ vLite

Source: Neowin.net