Yahoo! Messenger 9.0.0.2034 Final

ດົນແລ້ວບໍ່ໄດ້ຂຽນຂ່າວ ເພາະວ່າເອົາເວລາໄປເຮັດພັນລາວເວີຊັນ໒ ບໍ່ແລ້ວຈັກເທື່ອ ມື້ນີ້ພໍດີເຫັນ YIM ອອກໃໝ່ ເລີຍມາຂຽນ.

Yahoo! Instant Messenger ເປັນໂປຣແກຣມສົນທະນາຈາກ Yahoo! ເຊິ່ງມີລັກສະນະຄ້າຍ ໆ WLM ແລະ Google Talk ທີ່ທຸກຄົນຄຸ້ນເຄີຍກັນດີ ຕອນນີ້ອອກເວີຊັນໃໝ່ ໂດຍຫຼັກແລ້ວແມ່ນການຮອງຮັບການໃຊ້ງານກັບ Windows Vista ສ່ວນ changelog ນັ້ນບໍ່ມີ (ຫາບໍ່ພົບ)

Windows Vista Service Pack 2 Beta ກຳລັງຈະມາ

ຫຼັງຈາກທີ່ອອກ Service Pack 1 ສຳລັບ Windows Vista ມາກ່ອນໜ້ານີ້ເປັນເວລາດົນພໍສົມຄວນ ຕອນນີ້ທາງ Microsoft ກໍ່ກຳລັງພັດທະນາ Service Pack 2 ຢູ່ ແລະຈະສົ່ງໃຫ້ກັບກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອທົດສອບການໃຊ້ງານກ່ອນ.

Windows Vista SP2 Beta ນີ້ຈະຖືກສົ່ງທົດສອບປະມານວັນທີ່ 29 ເດືອນຕຸລານີ້ເອງ ສ່ວນສຳລັບ Final release ນັ້ນຍັງບໍ່ມີກຳນົດການເທື່ອ ຈົນກວ່າ SP2 ຂອງ Vista ຈະຖືກຮອງຮັບສະຖານະພ້ອມເສຍກ່ອນ. ລາຍລະອຽດສຳຄັນຂອງ SP2 ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງລະບົບໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ນອກຈາກນັ້ນ Mike Nash ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງ Microsoft ຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນອີກວ່າ Windows Vista SP2 ນັ້ນຈະມີສິ່ງທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາເຊັ່ນ:

  • Windows Search 4.0
  • Bluetooth 2.1 Feature Pack
  • Natively Blu-ray support
  • Windows Connect Now (WNC)
  • exFAT file system

ທີ່ມາ – Windows Vista Team Blog [via BN]

ຜູ້ໃຊ້ສາມາດດາວເກຣດຈາກ Vista ໄປເປັນ XP ໄດ້ຫາກຕ້ອງການ

ເຖິງວ່າຈະໃກ້ຫມົດອາຍຸການ support ຂອງ Windows XP ເຊິ່ງມີກຳຫນົດແມ່ນວັນທີ່ 30 ຂອງເດືອນນີ້ແລ້ວ ແຕ່ທາງ Steve Ballmer ຜູ້ເປັນ CEO ຂອງບໍລິສັດ Microsoft ກໍ່ໄດ້ອອກມາກ່າວວ່າ ລູກຄ້າທີ່ບໍ່ພໍໃຈໃນ Windows Vista ນັ້ນສາມາດດາວເກຣດກັບໄປໃຊ້ Windows XP ໄດ້ຫາກວ່າຕ້ອງການ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຜະລິດຄອມພິວເຕີບາງລາຍເຊັ່ນ Dell ກໍ່ໄດ້ມີຕົວເລືອກທີ່ເອີ້ນວ່າ “pre-downgraded” ຈາກ Vista ເປັນ XP ແລ້ວ

ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ຝ່າຍຂາຍຂອງ Microsoft ອ້າງວ່າສາມາດຂາຍລິກຂະສິດ Windows Vista ໄປໄດ້ເປັນຈຳນວນກວ່າ 140 ລ້ານຊຸດຕັ້ງແຕ່ມີການເປີດຕົວມາ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມບໍ່ມີງານວ່າມີຈຳນວນຈັກເປີເຊັນທີ່ກັບໄປໃຊ້ Windows XP. ທາງດ້ານບໍລິສັດ ຫ້າງຮ້ານ ແລະອົງກອນຕ່າງ ໆ ໄດ້ສະແດງຄຳເຫັນວ່າ ອາດຈະຕ້ອງຂ້າມ Vista ໄປແລ້ວຄ່ອຍຖ້າອັບເກຣດຈາກ Windows XP ໄປ Windows 7 ເຊິ່ງເປັນລະບົບປະຕິບັດການໃຫມ່ທີ່ມີກຳຫນົດການອອກໃນຊ່ວງປາຍປີ 2009 ຫຼືຕົ້ນປີ 2010

ທີ່ມາ – InformationWeek

*ບົດຄວາມນີ້ທົດລອງໃຊ້ permalink ເປັນພາສາລາວ

Clear Water Vista Style 1.0

Visual Style ສຳຫລັບຄົນໃຊ້ Windows Vista ເປັນແບບໃສກວ່າທີ່ມານຳ Windows Vista ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

Glass Adress
Bar Glass
Search Bar
Transparent start pannel
Glass when windows are maximazed
Transparent close button (instead of original red)
Transparent start button
Blue progress Bar
Greyed out Progress bar when stalled
Blue flashing taskbar notifcations (instead of origanal ornange)
Glass balloon tips (external app included in rar)
New check boxes
New scrollbars
Wallpaper is included

water.jpg

BitDefender 10 ກັບ Windows Vista

ກະແສການໃຊ້ງານ Windows Vista​ ໃນບ້ານເຮົານັ້ນ ເຖິງຈະຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ແຜ່ຫລາຍ ແຕ່ກໍ່ມີການໃຊ້ງານ Theme ລວມເຖິງ Icons ແລະຮູບລັກສະນະຂອງ Windows Vista ໃຫ້ເຫັນຫລາຍພໍສົມຄວນບໍ່ວ່າຈະເປັນຕາມຮ້ານອິນເຕີເນັດ ຫຼືແຜ່ນຕິດຕັ້ງ Windows XP ແບບໃຫມ່ ໆ ທີ່ຫລັງຈາກຕິດຕັ້ງແລ້ວຈະມີຮູບຮ່າງຫນ້າຕາ “ຄ້າຍ ໆ ” Windows Vista ເລີຍ (ມີຮອດ Sidebar ຢ່າງດີ)

ບັນຫາຫລັກໃຫຍ່ທີ່ເປັນທີ່ໂຈດຂານກັນໃນອັນດັບຕົ້ນ ໆ ກໍ່ຄື Hardware compatibility ຄືຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນຕ່າງ ໆ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ບາງຄົນອາດຈະພົບວ່າ ອຸປະກອນບາງຢ່າງໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີນັ້ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເພາະຂາດ Driver ແລະບາງທ່ານອາດຈະພົບວ່າໂປຣແກຣມຯ ທີ່ຕົນຕ້ອງໃຊ້ງານນັ້ນ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ກັບ Windows Vista ເລີຍ ເຊິ່ງໃນຂໍ້ຫລັງນີ້ກໍ່ສ້າງບັນຫາປວດຫົວພໍສົມຄວນ ລວມເຖິງບັນດາໂປຣແກຣມ Antivirus ຕ່າງ ໆ ນຳພ້ອມ

/

BitDefender VS. Windows Vista

ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ BitDefender 10 ເຊິ່ງເປັນ Antivirus ທີ່ມີຜູ້ນິຍົມໃຊ້ງານກັນຫລາຍນັ້ນ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ກັບ Windows Vista ໄດ້ເລີຍ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ຕາມປົກກະຕິກໍ່ຕາມ ຫາກແຕ່ວ່າຈະພົບກັບສະຖານະການອັນຫລາກຫລາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບ Windows Vista ຂອງທ່ານນັ້ນ ຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທ່ານຈະພົບບັນຫາຕ່າງ ໆ ເຊັ່ນ ລະບົບຂອງທ່ານຢຸດການຕອບສະຫນອງໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ແລະອາດຈະຕ້ອງໄດ້ພົບກັບ Blue Screen Of The Dead ເປັນບາງຄັ້ງຄາວອີກນຳ

ແລະໃນທັນໃດທີ່ເກີດຄວາມຄິດຈະ Uninstall ຫຼືຖອດຖອນໂປຣແກຣມ BitDefender 10 ອອກນັ້ນ ທ່ານກໍ່ຈະພົບວ່າ ມັນບໍ່ສາມາດຖືກຖອນການຕິດຕັ້ງໄດ້!!!​ ລະບົບການຖອນການຕິດຕັ້ງຈະສາມາດເປີດໃຊ້ງານໄດ້ ແຕ່ວ່າບໍ່ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ຈົນເຖິງຂັ້ນສຸດທ້າຍໄດ້ເລີຍ

Continue reading BitDefender 10 ກັບ Windows Vista

ບັນຫາໃນການຕິດຕັ້ງ​ Safari 3.0 ໃນ Windows Vista

ການຕິດຕັ້ງ Safari 3.0 ໃນ Microsoft Windows Vista ຈະມີບັນຫາຕອນຕິດຕັ້ງ ມັນຈະຂຶ້ນ Error ລະຫັດ 2738 ຂຶ້ນມາ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດດຳເນີນການຕິດຕັ້ງຕໍ່ໄປໄດ້

ເຊິ່ງວິທີແກ້ໄຂນັ້ນ ໃຫ້ໄປທີ່ Start > Run… ຫຼືກົດ Windows Key + R ເພື່ອເປີດຫນ້າຕ່າງ Run​ ຂຶ້ນມາ ແລ້ວພິມວ່າ:
regsvr32 vbscript.dll
ຈາກນັ້ນຄລິກ OK ກໍ່ເປັນອັນຮຽບຮ້ອຍ

ຂັ້ນຕໍ່ໄປກໍ່ພຽງຕິດຕັ້ງ Safari ຕາມປົກກະຕິກໍ່ຈະຜ່ານໄປເອງ 🙂

VistaGlazz 1.0

VistaGlazz 1.0 ເປັນໂປຣແກຣມນ້ອຍ ໆ ທີ່ໃຊ້ໄວ້ patch ໄຟລ໌ລະບົບຂອງ Windows Vista ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໃຊ້ custom styles ແລະ themes ໄດ້ (ກໍ່ຄື themes ທີ່ໂຫລດມາຕ່າງຫາກ) ແລະທີ່ສຳຄັນ ຍັງມີຕົວເລືອກເພື່ອໃຫ້ສະແດງຜົນ Title bar ເປັນແບບໂປ່ງໃສອີກນຳ (ທຳມະດາຈະເປັນສີດຳ ໆ)

ໂປຣແກຣມນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງເວີຊັນ 32Bit ແລະ 64Bit ຂອງ Windows Vista

[via Neowin.net]

Capture ຢູ່ຮ້ານມາ…

Windows Vista

Windows Vista

ພໍດີໄປຮ້ານມາ ເລີຍໄປ capture ມາໄວ້ເບິ່ງ ປົກກະຕິໃຊ້ Windows XP SP2 ແຕ່ເຄື່ອງນີ້ທົດລອງ Windows Vista ເບິ່ງ ຢາກຮູ້ວ່າ ໃຊ້ຫຼິ້ນເກມມັນຊິເປັນແນວໃດ ;P

 

ບັ໊ກກ່ຽວກັບ Animated Cursor ໃນ Windows Vista

ມີລາຍງານວ່າ Windows Vista ລະບົບປະຕິບັດການໃຫມ່ຫລ້າສຸດຈາກ Microsoft ນັ້ນ ຖືກຄົ້ນພົບວ່າ ມີຂໍ້ຜິດພາດອັນແປກປະຫລາດກ່ຽວກັບໄຟລ໌ນາມສະກຸນ *.ani ເຊິ່ງມີຜົນເຮັດໃຫ້ Explorer ຈະທຳການ Restart ຕົວເອງແບບບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ໂດຍຄາດການວ່າທາງ Microsoft ຄົງຈະມີ patch ອອກມາໃຫ້ດາວໂຫລດໃນໄວ ໆ​ ນີ້

ທ່ານສາມາດເບິ່ງວີດິໂອສາທິດບັ໊ກດັ່ງກ່າວໄດ້ດ້ານລຸ່ມ

[youtube hf0S0Vk7j6I]

ທີ່ມາ – TechEBlog [via]

ກ່ອນຫນ້ານີ້ກໍ່ມີເລື່ອງບັນຫາກ່ຽວກັບລະບົບຄວາມປອດໄພແປກ ໆ ຂອງວິສຕ້າອອກມາຄືເລື່ອງ ການສັ່ງງານດ້ວຍສຽງ ເຊິ່ງຫາກຜູ້ໃຊ້ວິສຕ້າເປີດໃຊ້ງານຄວາມສາມາດນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເວບໄຊຕ໌ທີ່ບໍ່ຫວັງດີ ສາມາດຫລິ້ນໄຟລ໌ສຽງເພື່ອສັ່ງໃຫ້ວິສຕ້າທຳການປິດເຄື່ອງໄດ້ເປັນຕົ້ນ 😛