The next Windows Server

Windows Server “Longhorn” ເຊິ່ງຕອນນີ້ກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງ Beta ນັ້ນ ຈະກາຍເປັນ Windows Server ຕົວຕໍ່ໄປຂອງ Microsoft ໃນຊື່ວ່າ Windows Server 2007 ແລະຈະມີການເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເຄິ່ງຫລັງຂອງປີນີ້ ນອກຈາກນັ້ນທີມພັດທະນາຂອງ Microsoft ຍັງໄດ້ເລີ່ມຮ່າງ MSCE certification tests ເພື່ອຮອງຮັບ Windows Server 2007 ທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງນີ້ແລ້ວ

ທີ່ມາ – ActiveWin