WobZIP

WobZIP

WobZIP ເປັນເວັບໄຊໃຫ້ບໍລິການອັບໂຫລດໄຟລ໌ zip ຈາກເຄື່ອງເຮົາແລ້ວແຕກໄຟລ໌ໃຫ້ໃນ Server ຂອງ WobZIP ໃຫ້ເຮົາເລືອກໂຫລດໄດ້ວ່າຢາກໂຫລດໄຟລ໌ໃດ ຕອນນີ້ຮອງຮັບທັງ 7z, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR, RAR, CAB, ISO, ARJ, LZHCHM, Z, CPIO, RPM, DEB ແລະ NSIS ຂະຫນາດໄຟລ໌ສູງສຸດທີ່ອັບໂຫລດໄດ້ແມ່ນ 100MB

ຂໍ້ດີກໍ່ຄື ອັບໂຫລດໃນ Server ເຮັດໃຫ້ຫລຸດຄວາມສ່ຽງຈາກໄວຣັດ ແລ້ວກໍ່ເລືອກໄຟລ໌ໄດ້ ແລະທີ່ສຳຄັນ ບາງຄັ້ງເຮົາບໍ່ມີໂປຣແກຣມແຕກໄຟລ໌ (ເຊັ່ນ CPIO) ກໍ່ສາມາດໃຊ້ WobZIP ໄດ້ 😉