XIOS ລະບົບປະຕິບັດການຜ່ານເວັບ

Xcerion ບໍລິສັດຈາກສະວີເດັນ ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດຂອງ “ XIOS ” ຫລື Xcerion Internet Operating System –ລະບົບປະຕິບັດການທີ່ເຮັດວຽກຜ່ານອິນເຕີເນັດວ່າ ຈະມີກຳຫນົດການເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຊ່ວງໄຕຣມາສທີ່ສາມຂອງປີນີ້

Web OS ແບບ XIOS ຈະມີຂໍ້ດີຢູ່ທີ່ຕົ້ນທຶນທີ່ຕ່ຳ, ບັນຫາໄວຣັສທີ່ນ້ອຍລົງ, ການສຳຮອງຂໍ້ມູນທີ່ດີຂຶ້ນ, ສາມາດອັບເກຣດ ແລະແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດໄດ້ງ່າຍ ແລະທີ່ສຳຄັນ ຜູ້ໃຊ້ຈະບໍ່ຖືກຍຶດຕິດ ໄວ້ກັບຄວມພິວເຕີພຽງເຄື່ອງໃດເຄື່ອງຫນຶ່ງອີກຕໍ່ໄປ. XIOS ວາງແຜນທີ່ຈະຜະລິດຊອຟແວຣ໌ຕ່າງ ໆ ອອກມາເປັນຈຳນວນຫລາຍພາຍໃນສາມປີນີ້ ແລະຈະມີທັງແບບຟຣີ ແລະແບບເສັຍເງິນ, ໂດຍໃນຈຸດຫລັງນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາຊອຟແວຣ໌ມີຄ່າຕອບແທນ ຈາກການພັດທະນາຊອຟແວຣ໌ໃຫ້ກັບ XIOS

Mr. Arthursson ຕົວແທນຂອງ Xcerion ຍັງກ່າວວ່າ XIOS ບໍ່ໄດ້ມີເປົ້າຫມາຍຈະມາເຮັດຫນ້າທີ່ແທນ Applications ທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ແຕ່ຈະມາເຮັດຫນ້າທີ່ Applications ທີ່ຜູ້ໃຊ້ງານນັ້ນຕ້ອງການໃຊ້ງານ ໂດຍລາວໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນວ່າ ຜູ້ໃຊ້ງານສ່ວນຫລາຍ ໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງຊອຟແວຣ໌ໃນປະຈຸບັນພຽງ 40-50% ເທົ່ານັ້ນ

ທີ່ມາ – GOS

ສ່ວນຕົວແລ້ວເຫັນວ່າ Web OS ກໍ່ມີດີຫລາຍຢ່າງ ເຮົາສາມາດໄປໃຊ້ຄອມຂອງເຮົາຢູ່ໃສກໍ່ໄດ້ ຂໍພຽງມີອິນເຕີເນັດໃຊ້ ແຕ່ວ່າມັນກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງຈະຖືກເກັບໄວ້ກັບ Server ຂອງທາງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະກໍ່ຍັງມີບັນຫາຈຸກຈິກອີກນາ ໆ ປະການ ເລີຍຄິດວ່າ Desktop ຄົງຈະຍັງຢູ່ຕໍ່ໄປອີກດົນລ່ະ