Google ຢືນຢັນ YouTube ບໍ່ຜິດ!

ຈາກການທີ່ Viacom ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງ Google ໄປໃນຄັ້ງກ່ອນ (ອ່ານຂ່າວເກົ່າ) ນັ້ນ ຕອນນີ້ທາງ Google ກໍໄດ້ອອກມາປະຕິເສດສຽງແຂງຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງມູນຄ່າເສຍຫາຍກວ່າ $1,000,000,000 ຂອງ Viacom ແລ້ວ ໂດຍໄດ້ຍົກເອົາປະເດັນຕ່າງ ໆ ຂຶ້ນມາໂຕ້ແຍ້ງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສັນຍາ DMCA ລວມໄປເຖິງນະໂຍບາຍ ທີ່ໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງລິຂະສິດ ສາມາດກວດສອບ ແລະຄົ້ນຫາໄຟລ໌ວີດິໂອທີ່ມີການລະເມີດ ລິຂະສິດໄດ້ ເປັນຕົ້ນ

ສ່ວນທາງ Viacom ກໍ່ຄັດຄ້ານທີ່ Google ສະເຫນີວ່າ YouTube ນັ້ນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກສັນຍາ DMCA ແລະຊີ້ວ່າ Google ຫາກິນກັບການລະເມີດລິຂະສິດເຫຼົ່ານີ

ແຕ່ຢ່າໃດກໍ່ຕາມ ຍັງຄົງບໍ່ມີຂໍ້ຢຸດຕິເທື່ອ ຕ້ອງຕິດຕໍ່ໄປ ຈົບຂ່າວ

ທີ່ມາ – ZDNet