iTouchless Infrared Trash

iTouchless Infrared Trash

ອີກຫນຶ່ງເລື່ອງທີ່ໄປສະແດງໃນງານ CES 2007… ຊິເວົ້າຈັ່ງໃດດີ? iTouchless Infrared Trash ຊື່ຍາວຫນ້ອຍຫນຶ່ງ ມັນເປັນ ຖັງຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ແບບຕິດ Automatic Infrared Sensor ປະມານວ່າ ເວລາເຮົາເອົາມືໄປໃກ້ໃນໄລຍະ 6 ນິ້ວ ມັນຈະເປິດຝາໃຫ້ເອງ!!! ອາດຈະດ້ວຍເຫດວ່າ ເປັນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງບັນດາຜູ້ດີຕີນແດງ ທີ່ບໍ່ຢາກເອົາມື ເອົາຕີນໄປສຳຜັດກັບຖັງຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອກໍ່ເປັນໄດ້…

ເຄື່ອງທີ່ວ່ານີ້ຈະໃຊ້ຖ່ານ D-cell ສີ່ກ້ອນ ຕໍ່ການໃຊ້ງານປະມານປີຫນຶ່ງ ສຳຫລັບການໃຊ້ງານແບບທົ່ວໆໄປ (ບໍ່ແມ່ນເອົາໄປຖິ້ມນາທີລະ 10 ເທື່ອ ຖ້າເຮັດແບບນັ້ນຕ້ອງຫມັ່ນປ່ຽນຖ່ານເອົາເອງ -_-)

ມີວີດີໂອສາທິດການໃຫ້ງານໃຫ້ເບິ່ງທີ່: TechnologyEvangelist