Vista Manager 1.0.2

ສຳຫລັບຄົນໃຊ້ Windows Vista ໂດຍສະເພາະ, All-in-One utility ໃຊ້ optimize, tweak, tune up ແລ້ວກໍ່ clean up Windows Vista. ມີເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ຫລາຍກວ່າ ໒໐ ຢ່າງສຳຫລັບປັບແຕ່ງ hidden options, ປັບແຕ່ງ system’s performance and security, clean registry, junk files ແລະ defrag Registry, ຈັດການກັບ startup ເປັນຕົ້ນ. ສະຫລຸບແລ້ວ ລອງເອງດີກວ່າ

ດາວໂຫລດ: Vista Manager 1.0.2

Source: 9Down

vLite | Vista Lite


ອັນເນື່ອງມາຈາກວ່າ Windows Vista ລະບົບປະຕິບັດການໃຫມ່ຈາກ Microsoft ນັ້ນ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ກິນກຳລັງຂອງເຄື່ອງແບບສຸດຍອດ—-ດດດ ແລະນັ້ນເອງ ທີ່ຫລາຍໆ ຄົນທີ່ລົງ Windows Vista ໄປນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງປັບແຕ່ງຕັດຕໍ່ເອົາຫລາຍໆ ຢ່າງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກໄປເສຍ ແລະ vLite ຄືຕົວເລືອກສຳຫລັບງານນີ້.

ດາວໂຫລດ: vLite v0.6 beta
ເບີ່ງ: ເວັບໄຊທ໌ vLite

Source: Neowin.net