7 ວິທີໃນການຕິດຕາມ Internet’s Trends

ມື້ນີ້ໄປອ່ານ lifehack ມາ ກ່ຽວກັບວິທີຄົ້ນຫາ Trends ຫລືຄວາມນິຍົມໃນອິນເຕີເນັດ ລອງຈິນຕະນາການວ່າ ເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດມາສາມເດືອນ ກັບມາໃຊ້ ບາດນີ້ ເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ໂລກກົມໆໃບນີ້ເຂົາໄປຮອດໃສກັນແລ້ວ??? ຖ້າເປັນຫລາຍປີກ່ອນ ກໍ່ອາດເປັນເລື່ອງທີ່ ລຳບາກພໍສົມຄວນເລີຍ ແຕ່ວ່າ ໃນສະໄຫມນີ້ ມັນຈະມີ 7 ວິທີງ່າຍໆໃນການໃຊ້ຄົ້ນຫາແນວໂນ້ມ ຫລືຄວາມນິຍົມເຫລົ່ານີ້ໄດ້

Continue reading 7 ວິທີໃນການຕິດຕາມ Internet’s Trends