Cube World Fantasy

[youtube 8iC9SENTljI]

ຂອງຫຼິ້ນຈາກ Bandai ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຜະລິດເຄື່ອງຫຼິ້ນລາຍໃຫຍ່ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ມີຂະຫນາດ 5×5 ຊມ. ເອົາມາຕໍ່ ໆ ກັນຫຼິ້ນກໍ່ໄດ້ ຫຼືຈະເອົາວາງແຍກກໍ່ໄດ້ ໂດຍດ້ານຫນ້າຂອງກ່ອງຈະມີຈໍນ້ອຍ ໆ ທີ່ຈະມີໂຕກາຕູນມາສະແດງ Animation ເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ເບິ່ງ

ທີ່ມາ – Snappy