Google ອອກ Themes ສຳລັບ Gmail

ຜູ້ໃຊ້ Gmail ໃນໄລຍະສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມາອາດຈະພົບວ່າ ມີຄວາມສາມາດໃໝ່ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາໃນ Gmail ນັ້ນກໍ່ຄື “Themes” ເຊິ່ງເປັນສີສັນໜ້າຕາຂອງໜ້າຈໍ Gmail ເຊິ່ງມີໃຫ້ເລືອກໄດ້ຫຼາຍເຖິງ ໓໑ ແບບໃນຂະນະທີ່ຂຽນຢູ່ນີ້.

ນອກຈາກຈະປ່ຽນໜ້າຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຍັງສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າ ຈະໃຫ້ປ່ຽນເອງໂອຍອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນກັບສະຖານທີ່, ສະພາບອາກາດ ແລະເວລາອີກນຳ (ມີບ່ອນໃຫ້ເລືອກປະເທດ). Themes ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນທີມງານຂອງ Google ເອງເປັນຝ່າຍອອກແບບ ນອກຈາກນັ້ນແມ່ນນັກອອກແບບພາຍນອກທີ່ຈ້າງມາຕ່າງຫາກ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາອອກແບບ Phantasea Renewal, Summer Ocean ແລະ Cherry Blossom.

ທີ່ມາ – Gmail

ການສ້າງ Theme ຂອງ WordPress

ຜ່ານໄປເຫັນໃນບລັອກຂອງ NDesign Studio ມາ ບລັອກນີ້ມີຜົນການສ້າງ Themes ຂອງ WordPress ມາແລ້ວສອງແບບ ແບບຫລ້າສຸດຄື iTheme ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມກັນພໍສົມຄວນ ພໍດີມີບົດຄວາມແນະນຳສຳຫລັບຜູ້ທີ່ຢາກອອກແບບສ້າງ Theme ຂອງ WordPress ມາໃຫ້ອ່ານ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ທີ່ WordPress Theme Hacks ໃນບົດຄວາມກໍ່ຈະມີ tags ຕ່າງ ໆ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໃນການສ້າງ Theme ໃຫ້ໄດ້ສຶກສາກັນ

ທີ່ມາ – WebDesignerWall.com [via NDesign Studio]