ຄລິກດຽວຈອດ

ຮູ້ສຶກວ່າຈະບໍ່ຄ່ອຍຂຽນຂ່າວແລ້ວ ຊ່ວງນີ້ຂຽນແຕ່ເລື່ອງກ່ຽວກັບໂປຣແກຣມຕ່າງ ໆ ແທນ ມື້ນີ້ມີໂປຣແກຣມນ້ອຍ ໆ ມານຳສະເຫນີອີກລະ ຊື່ໂປຣແກຣມວ່າ One Click App Killer ຄວາມສາມາດກໍ່ແບບດຽວກັບຊື່ເລີຍ ໃຊ້ໄວ້ປິດໂປຣແກຣມທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ອັນທີ່ຈິງຫາກວ່າຮູ້ວ່າມັນຣັນຈາກໄຟລ໌ໃດກໍ່ສາມາດສັ່ງ End task ໄດ້ໃນ Task Manager ເລີຍ ແຕ່ວ່າ ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ຮູ້ ກໍ່ສາມາດໃຊ້ໂປຣແກຣມນີ້ລະ ຈັດການ Kill ໃຫ້ຈົບ ໆ ໄປໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປີດ Task Manager ແລ້ວຊອກ Process ຂອງໂປຣແກຣມທີ່ມັນຄ້າງ ຫຼືທີ່ຕ້ອງການປິດ

ວິທີໃຊ້ກໍ່ງ່າຍ ໆ ພຽງເປີດໂປຣແກຣມມັນຂຶ້ນມາ ແລ້ວ cursor ຂອງເມົ້າກໍ່ຈະກາຍເປັນຮູບເປົ້າແທນ ກໍ່ຄລິກໃສ່ຫນ້າຕ່າງໂປຣແກຣມທີ່ຕ້ອງການຈະປິດ ແລ້ວມັນກໍ່ຈະປິດຂອງມັນເອງ