Solar-powered keyboard

solar-keyboard.jpg

Keyboard ພະລັງງານແສງອາທິດຈາກ Genius ທີ່ເບິ່ງແລ້ວບໍ່ຮູ້ວ່າ ມັນຊິຊ່ວຍປະຫຍັດໄດ້ຊ່ຳໃດ -_-”

ຊື່ເຕັມໆຂອງມັນຄື Genius SlimStar 820 ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດ Genius ທີ່ຫລາຍໆ ຄົນຄຸ້ນຫູກັນດີ ຕົວຄີບອຣ໌ດ ຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງພະລັງງານຈາກແສງອາທິດ ແລະຈາກ USB interface ທົ່ວໆໄປ …ເຂົ້າໃຈວ່າ ຫາກມີການໃຊ້ຄີບອຣ໌ດແບບນີ້ຈັກປະມານ ເຄິ່ງໂລກ ກໍ່ອາດຈະຊ່ວຍປະຫຍັດຄ່າໄຟໄປໄດ້ຫລາຍເຕີບ :mrgreen:

Source – UberGizmo [via Shiny Shiny]