ບໍລິການໃຫມ່ຈາກ Snap Shots™

ຫລັງປ່ຽນຊື່ຈາກ Snap Preview Anywhere ມາເປັນ Snap Shots™ ແລ້ວ ກໍ່ມີລູກຫຼິ້ນໃຫມ່ ໆ ເຂົ້າມາເພີ່ມເຕີມອີກເກືອບໂຫຼ

PreviewShot™

ອັນນີ້ເປັນແບບເກົ່າ ສະໄຫມຍັງເປັນ Snap Preview Anywhere ກໍ່ມີແບບນີ້ ຄວາມສາມາດຄື ເວລາເອົາເມົ້າສ໌ໄປວາງໄວ້ເທິງລິງກ໌ພາຍນອກ (ສາມາດເລືອກເປັນລິງກ໌ພາຍໃນ ຫຼືທັງສອງຢ່າງກໍ່ໄດ້) ຈະມີຫນ້າຕ່າງນ້ອຍ ໆ​ (ເລືອກແບບໃຫຍ່ໄດ້) ຂຶ້ນມາບອກວ່າ ໜ້າຕາຂອງປາຍທາງທີ່ຈະໄປນັ້ນ ເປັນລັກສະນະໃດ

ແຕ່ກ່ອນ au8ust.org ກໍ່ໃຊ້ ແຕ່ວ່າ ຮູ້ສຶກມັນຈະລົບກວນເຫລືອຫລາຍ ເລີຍເອົາອອກດີກວ່າ ຕອນທີ່ກຳລັງຂຽນບົດຄວາມນີ້ຢູ່ ກໍ່ລອງເອົາມາໃຊ້ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ປະກົດ ກໍ່ຍັງລົບກວນສາຍຕາອີກນັ້ນລະ ເລີຍເອົາອອກຄືເກົ່າ – -a

Continue reading ບໍລິການໃຫມ່ຈາກ Snap Shots™