Skype 2.0.0.72 ພາສາລາວ

ທຳອິດຂຽນໄວ້ໃນ *realme ແຕ່ຄຶດອອກວ່າທາງນອກນີ້ຮ້າງເຫລືອເກີນ ກໍ່ເລີຍກັອບມານຳ -*-

ແປ SMF ຍັງບໍ່ທັນແລ້ວ ເກີດຢາກມາລອງແປ Skype ເວີຊັນ Linux ລອງເບິ່ງ ປະກົດໄດ້ດັ່ງພາບ ..

Skype Lao

ມີບັນຫາຢູ່ກໍ່ຄື Skype ບໍ່ຮອງຮັບພາສາລາວໂດຍກົງ ໜາຍຄວາມວ່າເຖິງຈະແປໄດ້ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງອາໄສອ້າງອິງຊື່ພາສາອື່ນ ເຊິ່ງໃນກໍລະນີນີ້ຄື Latvian ນັ້ນເອງ ອັນເປັນສາເຫດມາຈາກໂປຣແກຣມ Skype ເອງ ເຊິ່ງມີຄົນ (ເຂົ້າໃຈວ່າແມ່ນທີມງານ) ອະທິບາຍໄວ້ໃນນີ້

ການແປແມ່ນໃຊ້ Qt Linguist ໂດຍເອົາໄຟລ໌ພາສາຢູ່ໃນ /usr/share/skype/lang ມາແປ

update: ໃຜຢາກລອງໃຊ້ກໍ່ໂຫລດ skype_20017_lao.zip ໄປລອງໄດ້ເລີຍ ວິທີຕິດຕັ້ງແມ່ນໂຫລດໄປແລ້ວແຕກໄຟລ໌ ຈາກນັ້ນຈະໄດ້ສອງໄຟລ໌ ໃຫ້ເອົາໄປທັບໄຟລ໌ເກົ່າໃນ /usr/share/skype/lang/ (ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ root) ແລ້ວກໍ່ເລືອກພາສາໃນ skype ຈາກນັ້ນ restart skype ກໍ່ເປັນອັນສິ້ນສຸດ 😉

Skype ເປີດຕົວ Online Store

ເປີດຕົວຢ່າງງຽບ ໆ ສຳຫລັບ Skype Shop ເຊິ່ງໃຫ້ບໍລິການຂາຍສິນຄ້າຕ່າງ ໆ ກ່ຽວກັບ VoIP ໂດຍມີໝວດໝູ່ສິນຄ້າຢູ່ 9 ໝວດ

  • Skype Phones
  • Skype Headsets
  • Skype WebCams
  • Skype Starter Kit
  • Accessories
  • Small Business
  • Mac compatible
  • ແລະ Best sellers

ທີ່ມາ – Gizmodo [via]