IT COM LAO 2007 #2

  • IT COM LAO Show 2007 ຄັ້ງທີ່ 1 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນໄລຍະວັນທີ 4-8 ເມສາ 2007 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ ດອນຈັນ ພາເລດ ສ່ວນຄັ້ງທີ 2 ນັ້ນຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14-18 ພະຈິກ 2007 ( 5 ວັນ ) ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 10.00-21.00 ( 11 ຊົ່ວໂມງ ).
  • ສະຖານທີ່: International Cooperation and Training Center ( Vientiane, Lao PDR ) ( ສະໂມສອນ ຫລັກ 5 ບ້ານໂພນພະເນົາ ວຽງຈັນ )
  • ຮ່ວມສະໜັບສະໜູນໂດຍ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສປປ ລາວ, TP International Co., Ltd.
  • ເພື່ອເປັນການນຳສະເໜີ, ສົ່ງເສີມ, ເຜີຍແຜ່, ກະຕຸ້ນການຮຽນຮູ້ ຮ່ວມມື ທາງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ຕ່າງໆ ທາງດ້ານ ເທັກໂນໂລຢີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ ສປປ ລາວ.
  • ເປັນການເປີດຕົວ, ຈັດສະແດງ ຂາຍ ສິນຄ້າທາງດ້ານເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ : Computer, Notebook, PDA & Printer, Digital Camera, Mobile & Telecommunications, Software, Multimedia, Network & Accessories.
  • ຈຸດເດັ່ນຂອງງານຈະມີ ການເປີດຕົວສິນຄ້າທາງດ້ານເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ ໆ ຈາກແບຣນດຊັ້ນນຳ, ນາທີທອງ ລາຄາຖືກສຸດ ໆ, ການປະມູນສິນຄ້າລາຄາພິເສດ, Lucky Draw, Shock zone…
  • ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄື ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ຕົວແທນເຈົ້າຂອງກິດຈະການທຸລະກິດປະເພດ IT, ຜູ້ສົນໃຈເທັກໂນໂລຢີນຳສະໃໝ ຕະຫລອດຮອດປະຊາຊົນ ພົນລະເມືອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດ ທົ່ວ ສປປ ລາວ.

ທີ່ມາ – Inlao.net