PageRank ກຳລັງຈະຂຶ້ນອີກຄັ້ງ

Google PageRank ອັບເດດທຸກ ໆ​ 6 ເດືອນ ເຊິ່ງຕອນນີ້ກໍ່ກຳລັງປັບ ໆ​ BL ກັບ PR ຂຶ້ນເທື່ອລະນ້ອຍແລ້ວ ໂດຍສັງເກດວ່າ BL ຕອນນີ້ຈະຂຶ້ນໄປຢູ່ສູງພໍສົມຄວນ (ກ່ອນຫນ້ານີ້ຢູ່ທີ່ 31)

Back Link

ແລ້ວກໍ່ ລອງກວດ PR ເບິ່ງ ປະກົດວ່າ ເຊີເວີຕ່າງ ໆ​ ຂອງ Google ເລີ້ມຈະປ່ຽນແປງຄ່າ PR ຂອງ au8ust’s tech channel ກັນແດ່ແລ້ວ

Continue reading PageRank ກຳລັງຈະຂຶ້ນອີກຄັ້ງ