Google Zeitgeist 2007

ເມື່ອຮອດທ້າຍປີໃດ Google ກໍ່ຈະມີສະຫລຸບສະຖິຕິການຄົ້ນຫາມາໃຫ້ເບິ່ງກັນໃນຊື່ Google Zeitgeist (ຄຳວ່າ Zeitgeist ມາຈາກພາສາເຢຍລະມັນແປວ່າ Spirit of Time ໃນພາສາອັງກິດ) ເຊິ່ງໃນປີນີ້ກໍ່ເຊັ່ນກັນ Google Zeitgeist 2007 ໄດ້ສະແດງສະຖິຕິຂອງ Keyword ຄຳຄົ້ນຫາຕ່າງ ໆ ທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ງານກັນຫລາຍທີ່ສຸດດັ່ງນີ້

ຄຳຄົ້ນຫາທີ່ມີຄົນໃຊ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນອະເມລິການຣຽງຕາມໄຕຣມາດ 

Continue reading Google Zeitgeist 2007