Seagate ສົ່ງ Harddrive ທີ່ມີລະບົບເຂົ້າລະຫັດໃນຕົວອອກຈຳຫນ່າຍ

ອີກສອງເດືອນຫນ້າ ບໍລິສັດ ASI Computer Technologies ຈະເປັນບໍລິສັດທຳອິດ ທີ່ວາງຂາຍຄອມພິວເຕີ ASI C8015 ເຊິ່ງເປັນຄອມພິວເຕີໂນ້ດບຸກ ທີ່ມີ Harddrive ຮຸ່ນໃຫມ່ຢ່າງ Momentus 5400 FDE.2 ເປັນສື່ສຳຫລັບບັນທຶກຂໍ້ມູນ

Momentus 5400 FDE.2 ເປັນ Harddrive ມີຂະຫນາດຄວາມຈຸ 80GB ແລະໄດ້ຮັບການອອກແບບໃຫ້ມີການເຂົ້າລະຫັດໃນຕົວ ຜະລິດໂດຍ Seagate ໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີຊື່ວ່າ “ DriveTrust ” ເຊິ່ງທີ່ Seagate ອ້າງວ່າ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ໃນໂນ້ດບຸກນັ້ນປອດໄພ ແລະງ່າຍດາຍຍິ່ງຂຶ້ນ

ທີ່ມາ – ActiveWin