ເລື່ອງຂອງ Google AdWords

ທ່ານພະນົມສິນຖາມໃນ community ຂໍຍົກມາຕອບໃນຫນ້ານີ້ແທນ ເຜື່ອຈະເປັນປະໂຫຍດໃນກາລເບື້ອງໜ້າ 😉

ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ໃສ່ google adsense ໄວ້ໃນເວັບໄຊຂອງຕົນ ເມື່ອມີຄົນ click ເຈົ້າຂອງເວັບ ຈະໄດ້ເງິນ

ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ລົງໂຄສະນາກັບ google adsense ໄວ້ໃນເວັບໄຊຂອງຜູ້ອຶ່ນ ເມື່ອມີຄົນ click ເຈົ້າໂຄສະນາ ຈະເສຍເງິນ

ໄລຍະຫລັງນີ້ ໄດ້ເຫັນໂຄສະນາຂອງເວັບ ພັນລາວ ລົງໂຄສະນາກັບ google adsense

ຈຶ່ງສົນໃຈຢາກຖາມ ວ່າ:

1 ລົງໂຄສະນາກັບ google adsense ເຮັດຄືແນວໃດ
2 ລົງໂຄສະນາກັບ google adsense ເສຍຄ່າ keyword ແນວໃດ
3 ມື້ຫນຶ່ງໆ ເສຍຄ່າ click ຫລາຍປານໃດ

Quote ດ້ານເທິງມາຈາກກະທູ້ ເສຍຄ່າຄົນ click ໄປຫລາຍປານໃດ ຂອງທ່ານພະນົມສິນ ທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງ AdWords ບາດນີ້ເຮົາມາອ່ານຄຳຕອບກັນ

Continue reading ເລື່ອງຂອງ Google AdWords

ພັນລາວ.ຄອມ | Punlao.com

ພັນລາວ.ຄອມຫລັງຈາກທີ່ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບໄວໄວນີ້ນັ້ນ ຕອນນີ້ກໍ່ມີຄວາມຄືບຫນ້າໄປແດ່ແລ້ວ ໂດຍມີການເປີດໂຕ ຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການໄປໃນ ຊ່ວງຕົ້ນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງອັນທີ່ຈິງແລ້ວໂຄງການນີ້ ວາງແຜນມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ ຈົດໂດເມນປະໄວ້ ເຊົ່າ host ໄວ້ຖ້າ ແຕ່ຫາກໍ່ມີເວລາມາ ຈັດການໃຫ້ແລ້ວຫວ່າງຫລັງນີ້

ພັນລາວ.ຄອມ ເປັນເວັບໄຊຕ໌ຊຸມຊົນທີ່ເປີດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານ ສາມາດຮູ້ຈັກກັນຜ່ານທາງ “ໂປຣໄຟລ໌” ຂອງກັນແລະກັນໄດ້ ໂດຍເມື່ອເປັນສະມາຊິກແລ້ວ ຈະສາມາດຂຽນກ່ຽວກັບຕົວເອງ ເຊັ່ນ ຊື່, ອາຍຸ, ເພດ, ທີ່ຢູ່, ບ້ານເກີດ, ໂຮງຮຽນ, ຯລຯ ເປັນຕົ້ນ ເພື່ອສ້າງ Connection ເຊື່ອມຕໍ່ຫາກັນໄດ້ໂດຍມີຫົວຂໍ້ທີ່ໃກ້ຄຽງກັນ (ເຊັ່ນຕ້ອງການຈະຮູ້ຈັກກັບຄົນທີ່ຢູ່ແຂວງດຽວກັນ ຫຼືໂຮງຮຽນດຽວກັນ ຫຼືເກີດປີດຽວກັນ) ຈະວ່າໄປແລ້ວກໍ່ຄ້າຍ ໆ Facebook, Hi5, MySpace ແລະ Social Network ອື່ນ ໆ ທີ່ກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມໃນຂະນະນີ້ ຫາກແຕ່ວ່າ ພັນລາວ.ຄອມ ຈະມີຄົນລາວເກືອບທັງຫມົດ! ທ່ານສະບາຍໃຈໄດ້ວ່າ ສັງຄົມໃນພັນລາວ.ຄອມນັ້ນ ຈະມີແຕ່ຄົນບ້ານເກີດເມືອງນອນດຽວກັນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ກໍ່ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈກວ່າ ຄືເຮົາຢູ່ປະເທດຂອງເຮົາເອງ : )

ນອກຈາກພັນລາວ.ຄອມຈະມີລະບົບໂປຣໄຟລ໌ແລ້ວ ກໍ່ຍັງມີລະບົບບລັອກ, ກິດຈະກຳ, ກຸ່ມ/ຊົມຮົມ, ອັລບັ້ມພາບ ແລະຫ້ອງສົນທະນາອີກນຳ ແລະ feature ອື່ນ ໆ ເຊັ່ນ forums ສຳຫລັບຖາມຕອບ ແລະແລກປ່ຽນບັນຫາກໍ່ຈະມີມາຕາມຫລັງ

ໃນຊ່ວງ “ທົດສອບ” ຫຼື Beta ນີ້ ກໍ່ຈະພະຍາຍາມປັບປຸງແລະພັດທະນາຫລາຍ ໆ ຢ່າງໃນລະບົບໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມເປັນເອກະລັກທີ່ຍັງ ຂາດຫາຍໄປ ເຊິ່ງຄາດວ່າ ຫາກໄດ້ທີມງານມາເພີ່ມກໍ່ອາດຈະບັນລຸເປົ້າຫມາຍໄດ້ໄວຂຶ້ນ (ຕອນນີ້ມີທີມງານແທ້ ໆ ຄົນດຽວຄືຂ້າພະເຈົ້າເອງ 🙁 )

ສຸດທ້າຍນີ້ກໍ່ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ພັນລາວ.ຄອມ ຈະໄດ້ຮັບການຕອບຮັບທີ່ດີຈາກບັນດາກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ທັງຫລາຍ ຫາກມີຄຳແນະນຳໃດ ໆ ສາມາດຂຽນຄຳເຫັນໄວ້ໄດ້ເລີຍ ຈະຮັບໄປພິຈາລະນາ 😀