OpenOffice 3.0 ອອກແລ້ວ

ກ່ອນໜ້ານີ້ສອງສາມມື້ມີໄຟລ໌ຂອງ OpenOffice 3.0 ອອກມາຕາມ FTP Mirror ຕ່າງ ໆ ແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການຈົນຮອດມື້ນີ້ເອງ ກໍ່ມີປະກາດເປີດຕົວ OpenOffice 3.0 Final ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍໃຊ້ເວລາບໍ່ທັນຮອດ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງການເປີດຕົວກໍ່ປະກົດວ່າ ເວັບໄຊຢ່າງເປັນທາງການກໍ່ຄື OpenOffice.org ນັ້ນ ເກີດລົ້ມໄປ ທາງທີມງານໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ເກີດມີການດາວໂຫລດເວີຊັນໃໝ່ກັນຢ່າງໜັກ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາເວັບລົ້ມດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມທີມງານ OO.o ກຳລັງແກ້ໄຂຢູ່.

ໃນເວີຊັນໃໝ່ຫຼ້າສຸດນີ້ ໄດ້ມີການປັບປຸງຄັ້ງໃຫຍ່ດັ່ງນີ້:

  • Mac OS X ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຜ່ານ X11 ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ
  • ຮອງຮັບມາດຕະຖານ ODF 1.2
  • ເພີ່ມ Microsoft Office 2007 import filters
  • ປັບປຸງລະບົບ chart
  • ປັບປຸງລະບົບ XML
  • ແລະອື່ນ ໆ

ສຳລັບລາຍລະອຽດເຕັມ ໆ ສາມາດອ່ານໄດ້ຈາກ Release notes (ເຊິ່ງຂະນະທີ່ຂຽນຂ່າວຢູ່ນີ້ມັນລົ້ມຢູ່).

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ OpenOffice 3.0 ໄດ້ຈາກເວັບໄຊຂອງ OpenOffice.org ເຊິ່ງມີຕັ້ງແຕ່ສຳລັບ Windows, Mac OS X, Linux ໄປຈົນຮອດ Solaris.

OpenOffice 3.0 RC1

ໃຊ້ເວລາດົນພໍສົມຄວນກວ່າຈະອອກ Release Candidate version ມາໃຫ້ທົດລອງໃຊ້ ເຊິ່ງກໍ່ມີການພັດທະນາໄປຫຼາຍພໍສົມຄວນເມື່ອ ທຽບກັບສາຍການພັດທະນາໃນເວີຊັນ 2.x ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ OpenOffice 3.0 Final ນັ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ມີກຳນົດການແລ້ວເສັດເທື່ອ ອາດຈະໃຊ້ເວລາໄປຈົນຮອດຕົ້ນປີໜ້າກໍ່ເປັນໄດ້.

ສຳລັບທ່ານທີ່ສົນໃຈທົດລອງ RC1 ສາມາດເລືອກດາວໂຫລດໄດ້ຕາມຕ້ອງການ.

Microsoft Office 2007 & OpenOffice 2.2

ຫລັງຈາກທີ່ມື້ນັ້ນຕອນເຊົ້າໄປກິນແປ້ງນົວມາແລ້ວ (ອ່ານໄດ້ໃນ *real me) ກໍ່ມາເປີດອ່ານ Feeds ເຫັນມີ feed ໃນ ZDNet Blog ຂຽນປຽບທຽບກ່ຽວກັບ MS Office 2007 ຊຸດໂປຣແກຣມງານເອກກະສານເວີຊັນໃຫມ່ຫລ້າສຸດຈາກ Microsoft ແລະ OpenOffice 2.2 ເຊິ່ງເປັນຊຸດໂປຣແກຣມຈັດການງານເອກກະສານເຊັ່ນດຽວກັບ MS Office ແຕ່ຕ່າງກັນທີ່ວ່າເປັນ OpenSource ໃຊ້ງານໄດ້ຟຣີ

ໂດຍໃນບລັອກດັ່ງກ່າວໄດ້ປຽບທຽບການບໍລິໂພກ CPU ແລະ RAM ຂອງໂປຣແກຣມທັງສອງຕົວນີ້ ເຊິ່ງກໍ່ມີລາຍລະອຽດທີ່ໜ້າສົນໃຈພໍສົມຄວນ

Continue reading Microsoft Office 2007 & OpenOffice 2.2