YouTube ເປີດໃຫ້ເບິ່ງແບບ Offline

ຫຼັງຈາກທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕ່າງ ໆ ໄປກ່ອນໜ້ານີ້ເຊັ່ນ ວິດີໂອຄວາມລະອຽດສູງຂຶ້ນ (ລະດັບ HD) ແລະປ່ຽນເປັນ Widescreen ນັ້ນ ຫຼ້າສຸດແມ່ນການທີ່ລິ້ງສຳລັບດາວໂຫຼດວິດີໂອປະກົດຂຶ້ນມາໃຫ້ເຫັນ (ຂ່າວເກົ່າ) ຕອນນີ້ທາງ YouTube ກໍ່ມີປະກາດອອກມາຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ວ່າຈະຮອງຮັບການຮັບຊົມແບບ Offline ຄືບໍ່ຕ້ອງຕໍ່ເນັດກໍ່ເບິ່ງກັນໄດ້

ໃນ blog ຂອງ YouTube ຂຽນລະບຸໄວ້ວ່າ ກຳລັງທົດສອບລະບົບໃໝ່ເຊິ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອັບໂຫຼດເລືອກໄດ້ວ່າ ຈະຍອມຮັບສະແດງລິ້ງສຳລັບດາວໂຫຼດວິດີໂອນັ້ນ ໆ ຫຼືບໍ່ ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຄື ສາມາດເລືອກໃຫ້ໂຫຼດໄດ້ຟຣີ ຫຼືເສຍເງິນໄດ້ນຳ (ຈ່າຍເງິນຜ່ານທາງ Google Checkout). ສຳລັບວິດີໂອທີ່ໃຫ້ໂຫຼດຟຣີໄດ້ຕອນນີ້ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນ lecture ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງ ໆ ເຊັ່ນ Stanford, Duke, UC Berkeley ແລະ UCLA ເປັນຕົ້ນ

ທີ່ມາ – YouTube blog