ມີດແຊມເລເຊີ !!

scissors_270×203.gifອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ການຕັດຜ້ານັ້ນ ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ ດ້ວຍການຕິດລຳແສງເລເຊີ ໄວ້ກັບມີດແຊມ ເຊິ່ງມີລາຄາພຽງ $20 😛

ແຕ່ເບິ່ງແລ້ວເປັນຕາຫ່ວງວ່າ ເວລາຍ້າຍມືແລ້ວແສງມັນກໍ່ຍ້າຍນຳ ບໍ່ສູ້ເອົາສີມາຂີດ ໆ ຫມາຍໄວ້ແບບເກົ່າຊ້ຳ LOL

ທີ່ມາ – Crave

The flipping ship

FLIPThe FLIP research vessel (Floating Instrument Platform) ເຮືອທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບມາພິເສດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕັ້ງສາກຢູ່ກາງນ້ຳໄດ້ ມີຫນ້າທີ່ໃນການສຶກສາ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງອຸຕຸວິທະຍາ

ຕົວເຮືອມີຂະຫນາດຄວາມຍາວເຖິງ 108 ແມັດ ແລະຫນັກເຖິງ 700 ໂຕນ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ 28 ນາທີໃນການ ຕັ້ງເຮືອ ໂດຍສ່ວນຫາງຂອງເຮືອຈະຈົມນ້ຳໄປປະມານ 91 ແມັດ ເຫລືອໄວ້ພຽງຫົວເຮືອທີ່ຊີ້ຂຶ້ນຟ້າ 16 ແມັດ

ໃນປີ 1995 FLIP ໄດ້ຮັບເງິນ $2,000,000 ເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ທັນສະໄຫມຂຶ້ນ

Continue reading The flipping ship

Running Windows XP on 8MHz Pentium with 20MB of RAM

ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຫນຸ່ມເຢັຍລະມັນ ທີ່ຢາກທົດສອບຄວາມຕ້ອງການຕ່ຳສຸດ ທີ່ສາມາດຕິດຕັ້ງ ແລະໃຊ້ງານ (ຫລືຢ່າງນ້ອຍກໍ່ພໍເຫນັງເມ້າສ໌ 😛 ) Windows XP ໄດ້

ລາວລອງເຮັດ 4 ແບບ

  1. ທຳອິດໃຊ້ Socket 5, Pentium 100 MHz 64 RAM ຕິດຕັ້ງ ແລ້ວ downgrade ລົງເປັນ Pentium 75 MHz 24 RAM ກໍ່ຍັງໃຊ້ໄດ້ຢູ່
  2. ຕໍ່ມາໃຊ້ Socket 3, Pentium Overdrive 83 MHz 64 RAM ແລ້ວ downgrade ລົງເປັນ Pentium 63 MHz 18 MB RAM ກໍ່ຍັງຄານໄດ້ອີກ – -“
  3. ຄັ້ງທີ່ສາມ ຫລິ້ນ Socket 4, Pentium 60 MHz 64 RAM ຈາກນັ້ນ downgrade ລົງມາເປັນ Pentium 20 MHz 32 MB RAM ປະສົບກັບບັນຫານາ ໆ ປະການ ແຕ່ກໍ່ຍັງຜ່ານໄປໄດ້
  4. ແບບສຸດທ້າຍ ທົດລອງປັບໃຫ້ຕ່ຳສຸດ ໄດ້ເປັນ Socket 3, Pentium Overdrive 8 MHz & 20 RAM ຍັງຜ່ານອີກ = =” ແຕ່ CPU ຢູ່ທີ່ເພດານຕະຫລອດເວລາ

8mhz20mb.gif

ອີຕານີ້ຊ່າງມີຄົນອົດທົນໃນການລໍຄອຍອີຫລີ 😆

ທີ່ມາ – WinHistory.de [via Slashdot]