Novell ປຽບທຽບ Linux ກັບ Vista

ໃນວັນທີ່ 31 ນີ້ Microsoft Windows Vista ກໍ່ຈະໄດ້ວາງຈຳຫນ່າຍຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ແລະ Novell ເພິ່ນກໍ່ເປີດເວັບສະເພາະກິດມາປຽບທຽບລະຫວ່າງ SUSE Linux 10 ກັບ Windows Vista ຂອງ Microsoft ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນນາໆ ປະການທີ່ຄວນຈະໃຫ້ SUSE ຫລາຍກວ່າ

ໃນເວັບໄຊທ໌ Novell ໄດ້ອ້າງວ່າ SUSE Linux Enterprise Desktop 10 ນັ້ນມີຄວາມສາມາດຕ່າງໆກວ່າ 90% ທີ່ມີໃນ Windows Vista ແລະໃຊ້ຕົ້ນທຶນທີ່ຕ່ຳກວ່າຫລາຍເທົ່າ (ມີຕາລະລາງປຽບທຽບ) ແຖມຍັງບໍ່ຕ້ອງຊື້ພວກ Office ອີກ ເພາະ Novell SUSE Linux ED 10 ມາພ້ອມກັບ OpenOffice.org 2 Novell Edition ທີ່ມີ word processing, spreadsheet, presentation, drawing, ແລະ database applications ເປັນອັນວ່າມີຄົບສູດແລ້ວ ແລະຍັງບໍ່ຕ້ອງເສັຍເງິນເພີ່ມອີກ ແທນທີ່ຊິຈ່າຍ US$299 ເພື່ອໃຊ້ Windows Vista Business ແລະເສັຍເງິນ US$499 ສຳຫລັບຊື້ Microsoft Office Professional 2007 ມາໃຊ້ເພີ່ມເຕີມ (SUSE ມີແຕ່ US$50) ລວມເຖິງເຫດຜົນຕ່າງໆ ນານັບປະການບໍ່ວ່າຈະເປັນ Stability, Security ບລາ ບລາ ບລາ… ດັ່ງນັ້ນແລ SUSE Linux ຈຶ່ງດີກວ່າເຫັນໆ –Novell ພະຍາຍາມຈະບອກປະມານນີ້

ໃນລາວຈະບໍ່ຄ່ອຍມີການໃຊ້ງານ Linux ປານໃດໃນກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໆໄປ ຈະມີກໍ່ແຕ່ພວກລະດັບອົງກອນໃຫຍ່ໆ ບາງແຫ່ງທີ່ເຮັດ ກ່ຽວກັບລະບົບເຄືອຂ່າຍ (ແບບ Laotel ເປັນຕົ້ນລ່ະ) ແຕ່ວ່າ ຕໍ່ໄປຫາກ Linux Distribution ຕ່າງໆ ມີການປັບປຸງເລື່ອງ Software ທົດແທນໄດ້ພຽງພໍ –ລວມເຖິງພວກ Drivers ຕ່າງໆ– ກໍ່ອາດຈະໄດ້ເຫັນຊຸມຊົນ Linux ໃນລາວກໍ່ເປັນໄດ້ 😉

ທີ່ມາ – Novell [via ExtremeTech, Digg]