Wii ຍັງຄົງຄອງອັນດັບເຄື່ອງເກມຂາຍດີຕໍ່ໄປ

Wii ກາຍເປັນເຄື່ອງເກມທີ່ມີຍອດຂາຍ ຕິດອັນດັບສູງສຸດ ໃນອະເມລິການປະຈຳເດືອນກຸມພາໄປເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ຕາມລາຍງານສະຖິຕິການຂາຍຂອງ NPD Group ດ້ວຍຍອດຂາຍທີ່ສູງກວ່າ 335,000 ເຄື່ອງ ແລະ 485,000 ເຄື່ອງສຳຫລັບ NintendoDS

ຕາມລາຍງານຂ່າວຍັງລະບຸອີກວ່າ ເຄື່ອງເກມຈາກ Nintendo ກາຍເປັນເຄື່ອງເກມທີ່ມີສ່ວນແບ່ງການຂາຍສູງເຖິງ 54% ຂອງເຄື່ອງເກມທັງຫມົດໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງທາງຜູ້ບໍລິຫານຂອງ Nintendo ປະຈຳອາເມລິກາໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ ຮູ້ສຶກປື້ມປິຕິຍິນດີທີ່ເຫັນ Wii ຂາຍດິບຂາຍດີເຊັ່ນນີ້

ເຄື່ອງເກມ Wii ກາຍເປັນສູນລວມຄວາມບັນເທິງພາຍໃນບ້ານ ດ້ວຍຮູບແບບການຫລິ້ນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກເຄື່ອງເກມອື່ນ ໆ ທີ່ເນັ້ນສະເພາະຜູ້ຊາຍ ແຕ່ສຳຫລັບ Wii ແລ້ວນັ້ນ ສາມາດຫລິ້ນໄດ້ທັງຄອບຄົວ ແລະຍັງສາມາດຊ່ວຍຫລຸດນ້ຳຫນັກໄດ້ອີກ!

ທີ່ມາ – MaxConsole.net