ພາບຈາກ Ninja Gaiden II

ເກມນິນຈາໄກເດັນ ເປັນພາກຕໍ່ໃນເກມສະກຸນ Ninja Gaiden ທີ່ມີປະຫວັດສາດຍາວນານມາຕັ້ງແຕ່ສະໄຫມເກມແຟມິລີ (ຫຼືອາດຈະເອີ້ນວ່າ ແຟມິຄອມ, Nintendo, NES, ຯລຯ) ເຄີຍລົງໃນ XBOX ມາແລ້ວ ແລະພາກຕໍ່ກໍ່ລົງ XBOX360 ມາກ່ອນຫນ້ານີ້ແລ້ວແລະກໍ່ມີພາກຕໍ່ມາລົງໃນ XBOX360 ອີກຄັ້ງ

Ninja Gaiden
Continue reading ພາບຈາກ Ninja Gaiden II