FireNes ຫຼິ້ນເກມ NES ໃນ Firefox

Firenes

Firenes ເປັນ Extension ສຳຫລັບ Firefox ໃຊ້ໄວ້ຫຼິ້ນເກມຂອງເຄື່ອງ NES aka Family, Famicom, etc… ຈຸດເດັ່ນກໍ່ຄື ສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງດາວໂຫລດ Emulator ຫຼື ROM ມາເລີຍ (ເພິ່ນວ່າແນວນັ້ນ)

ສົນໃຈໂຫລດໄດ້ທີ່ມາ

ທີ່ມາ – Mozilla.org via del.icio.us