WordPress Mu 2.6

ກ່ອນຫນ້ານີ້ທາງທີມງານພັດທະນາ Mu ໄດ້ອອກເວີຊັນ RC1 ມາໃຫ້ທົດລອງໃຊ້ໄດ້ປະມານ ໒ ອາທິດ ຈາກນັ້ນກໍ່ຕາມດ້ວຍ WordPress Mu 2.6 ຢ່າງເປັນທາງການໃນມື້ນີ້ເອງ ເຊິ່ງໂດຍຫລັກແລ້ວ ເວີຊັນນີ້ຈະເປັນການປັບປຸງແບບຂ້າມເລກເວີຊັນ ຈາກເດີມທີ່ນັບມາເປັນ 1.3.3 ກໍ່ຂ້າມມາເປັນ 2.6 ເລີຍ

ນອກຈາກຈະອັບເດດຄວາມສາມາດຕ່າງ ໆ ໃຫ້ເທົ່າກັບ WordPress 2.6 ແລ້ວ ກໍ່ຍັງປັບປຸງດ້ານຄວາມປອດໄພຂຶ້ນອີກ ເຊິ່ງເປັນອີກກ້າວສຳຄັນຂອງ WordPress Mu

ຖ້າຢາກທົດລອງໃຊ້ບລັອກທີ່ສ້າງຈາກ Mu ຢ່າລືມ LaoBlogger.com ບໍລິການຟຣີບລັອກສຳຫລັບຄົນລາວ! (ມາໂຄສະນານຳ)

ທີ່ມາ – ocaoimh.ie [via] WPMUTutorial