Microsoft Office 2007 & OpenOffice 2.2

ຫລັງຈາກທີ່ມື້ນັ້ນຕອນເຊົ້າໄປກິນແປ້ງນົວມາແລ້ວ (ອ່ານໄດ້ໃນ *real me) ກໍ່ມາເປີດອ່ານ Feeds ເຫັນມີ feed ໃນ ZDNet Blog ຂຽນປຽບທຽບກ່ຽວກັບ MS Office 2007 ຊຸດໂປຣແກຣມງານເອກກະສານເວີຊັນໃຫມ່ຫລ້າສຸດຈາກ Microsoft ແລະ OpenOffice 2.2 ເຊິ່ງເປັນຊຸດໂປຣແກຣມຈັດການງານເອກກະສານເຊັ່ນດຽວກັບ MS Office ແຕ່ຕ່າງກັນທີ່ວ່າເປັນ OpenSource ໃຊ້ງານໄດ້ຟຣີ

ໂດຍໃນບລັອກດັ່ງກ່າວໄດ້ປຽບທຽບການບໍລິໂພກ CPU ແລະ RAM ຂອງໂປຣແກຣມທັງສອງຕົວນີ້ ເຊິ່ງກໍ່ມີລາຍລະອຽດທີ່ໜ້າສົນໃຈພໍສົມຄວນ

Continue reading Microsoft Office 2007 & OpenOffice 2.2