Big Buck Bunny

Big Buck BunnyBig Buck Bunny ເປັນຫນັງໃນໂຄງການ Open Movie ຂອງ Blender foundation ເຊິ່ງເປັນຜູ້ພັດທະນາ Blender — ໂປຣແກຣມສ້າງ 3D Model ຍອດນິຍົມໃນ Linux. ຫນັງດັງກ່າວນີ້ເປັນຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງທີມງານພັດທະນາໂປຣແກຣມ ແລະທີມງານອອກແບບມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ Big Buck Bunny ກໍ່ຍັງເປັນຜົນທີ່ສອງຮອງຈາກ Elephants dream ທີ່ສ້າງມາກ່ອນຫນ້ານີ້

ຫນັງສາມມິຕິ Big Buck Bunny ສາມາດດາວໂຫລດມາເບິ່ງໄດ້ຟຣີຈາກ ເວັບໄຊຂອງ Big Buck Bunny

ທີ່ມາ – Ubuntuclub

ຫນັງຈາກ Comic ຂາຍດີ Sin City ຈະກັບມາອີກຄັ້ງ

Frank Miller ແລະ Robert Rodriguez ຈະກັບມາຮ່ວມງານກັນອີກຄັ້ງໃນ Sin City 2 ໃນຖານະຜູ້ກຳກັບຮ່ວມ ໂດຍທາງ Frank Miller ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າບົດສຄຣິບທ໌ຂອງພາກໃຫມ່ນັ້ນ ສຳເລັດໄປຫລາຍສ່ວນແລ້ວ ແລະຈະມີກຳຫນົດເປີດກ້ອງ ໃນປາຍລະດູໃບໄມປົ່ງ

ໃນ Sin City 2 ຈະມີເນື້ອເລື່ອງຕໍ່ຈາກພາກທີ່ແລ້ວ ແລະແບ່ງເປັນສາມຕອນເຊັ່ນພາກທຳອິດ ໂດຍສອງຕອນເປັນຕອນເກົ່າຈາກໃນຫນັງສື ຄື Blue Eyes ແລະ Old Town Girls ເຊິ່ງຖືກຂຽນຂຶ້ນໃຫມ່. ສຳຫລັບນັກສະແດງນັ້ນ ໃນພາກນີ້ມີ Jessica Alba ມາຮັບບົດເປັນ Nancy Callahan –ຕົວລະຄອນໃນພາກໃຫມ່

ທີ່ມາ – WorstPreview [via Digg]

ຈື່ໄດ້ວ່າ ພາກທຳອິດກວ່າຊິເຂົ້າໂຮງບ້ານເຮົາ ກໍ່ຫລັງຈາກທີ່ມັນອອກໄດ້ເກືອບສາມເດືອນ LOL