Microsoft Office 2007 Service Pack 1

Service Pack ໃຫມ່ຫລ້າສຸດສຳຫລັບ Microsoft Office 2007 ຖືກປ່ອຍອອກມາໃຫ້ດາວໂຫລດໄປໃຊ້ງານກັນແລ້ວ ໃນ Service Pack ໂຕນີ້ຈະລວມອັບເດດຕ່າງ ໆ ທີ່ມີມາຕັ້ງແຕ່ອອກ Office 2007 ມາຈົນຮອດປະຈຸບັນ ລວມເຖິງບັນຫາຕ່າງ ໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລະບົບຄວາມປອດໄພ ຫຼື Stability ໃນການໃຊ້ງານ ເຊິ່ງສາມາດອ່ານລາຍລະອຽດສະບັບເຕັມໄດ້ທີ່ເວັບໄຊຕ໌ຂອງໄມໂຄຣຊອຟຕ໌