ມາເລເຊຍໃຂ້ຫມາດົມກິ່ນຫາແຜ່ນລະເມີດລິກຂະສິດ

ການລະເມີດລິກຂິສິດເລີ່ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນຊັກໄຊ້ ບັນດາລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງ ໆ​ ກໍ່ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຫາວິທີການທີ່ຈະຫລຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດດັ່ງກ່າວ ລວມເຖິງມາເລເຊຍ ທີ່ໃຊ້ຫມາດົມກິ່ນເຂົ້າຊ່ວຍໃນການຄົ້ນຫາແຜ່ນ ຊີດີ-ດີວີດີ ເຖື່ອນ

ຫມາດົມກິ່ນໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ທາງການຂອງມາເລເຊຍ ໄດ້ສາທິດການໃຊ້ຫມາດົມກິ່ນ ເພື່ອຄົ້ນຫາແຜ່ນຫນັງລະເມີດລິກຂະສິດ ໂດຍໃນການສາທິດນັ້ນ ແມ່ນໃຊ້ຫມາຕົວແມ່ສອງຕົວຊື່ວ່າ “ Flo ” ແລະ “ Lucky ” ເຂົ້າໄປປະຕິບັດພາລະກິດຄົ້ນຫາ ໃນໂຮງສິນຄ້າ ທີ່ມີກ່ອງບັນຈຸສິນຄ້າຖືກຫໍ່ຫຸ່ມໄວ້ເປັນຢ່າງດີກອງກ່າຍກັນຢູ່; ເມື່ອເຈົ້າຫນ້າທີ່ຫມາ ໄດ້ສັນຍານຂອງສິ່ງຜິດກົກຫມາຍແລ້ວ ກໍ່ຢຸດນັ່ງຢູ່ຫນ້າກ່ອງ ລໍຖ້າໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄົນມາຈັດການຕໍ່ໄປ

Continue reading ມາເລເຊຍໃຂ້ຫມາດົມກິ່ນຫາແຜ່ນລະເມີດລິກຂະສິດ