LG ກຽມສົ່ງມືຖືທີ່ຕິດບໍລິການ Google ໃນຕົວອອກຈຳໜ່າຍ

LG ບໍລິສັດອຸປະກອນໄຟຟ້າລາຍໃຫຍ່ຂອງຢີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຕົກລົງກັບ Google ທີ່ຈະນຳເອົາບໍລິການຕ່າງ ໆ ຂອງ Google ມາໃສ່ໄວ້ໃນມືຖືຂອງຕົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບໍລິການຄົ້ນ, ບໍລິການແຜນທີ່, ບລັອກ, ອີເມລ ເປັນຕົ້ນ ໂດຍຈະເປັນການ pre-install ລົງໃນໂທລະສັບມືຖືບາງຮຸ່ນ ເຊິ່ງຈະມີອອກມາວາງຈຳໜ່າຍໃນຊ່ວງປີນີ້

ແລະກ່ອນໜ້ານີ້ທາງ Samsung ກໍ່ໄດ້ມີການຕົກລົງເຊັນສັນຍາກັບທາງ Google ເພື່ອນຳເອົາບໍລິການຕ່າງ ໆ ຂອງ Google ມາໃສ່ໃນມືຖືແລ້ວເຊັ່ນກັນ

ທີ່ມາ – Textually.org