Polyglot 3000 ບອກພາສາທີ່ຢາກຮູ້

Polyglot 3000Polyglot 3000 ເປັນໂປຣແກຣມສຳລັບກວດສອບວ່າ ຂໍ້ຄວາມໃດນຶ່ງນັ້ນເປັນພາສາຫຍັງ ເຊິ່ງສາມາດ ກວດສອບໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 474 ພາສາໃນໂລກນີ້ ຮວມເຖິງ ພາສາລາວອີກນຳ.

ໂປຣແກຣມ Polyglot 3000 ສາມາດດາວໂຫຼດມາໃຊ້ໄດ້ຟຣີ ຮອງຮັບລະບົບ Unicode ເຕັມຮູບແບບ (ບໍ່ໍດັ່ງນັ້ນຄົງຈະຮອງຮັບພາສາ ບໍໄດ້ຫຼາຍປານນີ້ :P)

ດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກ Polyglot3000.com

ທີ່ມາ – Ghacks.net