Castlevania… Next Gen!

Castlevania ຖືເປັນ ໑ ໃນເກມທີ່ມີຊື່ສຽງມາຫຼາຍຍຸກຫຼາຍສະໄໝ ຕັ້ງແຕ່ NES ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະໃນ Symphony of the Night ທີ່ລົງ PlayStation ນັ້ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເປັນຢ່າງຍິ່ງ ດ້ວຍຮູບແບບການຫຼິ້ນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຕະຫຼອດຈົນເອກະລັກຕ່າງ ໆ ພາຍໃນຕົວເກມ.

ໃນງານ Tokyo Game Show 2008 ນີ້ ທາງ Konami ກໍ່ອອກໂຄສະນາຂອງ Castlevania ພາກໃໝ່ມາແລ້ວ ລາຍລະອຽດບໍ່ໄດ້ລະບຸຫຍັງມາຫຼາຍເທື່ອ ແຕ່ເກມໃນພາກນີ້ຈະລົງ PS3 ແລະ XBOX360

Silent Hill… Arcades!

Silent Hillພາກໃຫມ່ຂອງເກມສະຫຍອງຂວັນ ທີ່ອາດຈະບໍ່ສະຫຍອງຂວັນອີກຕໍ່ໄປ ເມື່ອ Konami ຈະສ້າງ Silent Hill ລົງເຄື່ອງເກມ Arcade ຫລືທີ່ບ້ານເຮົາເອີ້ນກັນວ່າ “ເກມຕູ້” ໂດຍຈາກພາບ ຈະເຫັນວ່າ ຕົວເກມຈະປ່ຽນຮູບແບບຈາກແນວ Adventure ມາເປັນ Shooting ເຂົ້າໃຈວ່າ ອາດຈະຄ້າຍໆກັບ Gun Survival ຫລື the House of the Dead ປະມານນັ້ນ

ສຳຫລັບລາຍລະອຽດຂອງພາກໃຫມ່ ຍັງບໍ່ທັນຖືກເປີດເຜີຍແຕ່ຢ່າງໃດ ຄິດວ່າ ອີກຈັກຫນ່ອຍ ຄົງຈະມີຂໍ້ມູນທະຍອຍອອກມາ

Silent Hill ເປັນເກມແນວ Adventure ທີ່ມີຈຸດເດັ່ນ ທີ່ເນື້ອຫາຂ້ອນຂ້າງຊັບຊ້ອນ (ແລະຊັບສົນ) ຂອງຕົວເກມ ໂດຍເກມນີ້ມີອອກມາ ຄັ້ງທຳອິດສຳຫລັບ Sony’s PlayStation ແລະ ພາກສອງ ພາກສາມ ພາກສີ່ ສຳຫລັບ PlayStation 2 ກັບ ພາກ Original ລົງໃຫ້ເຄື່ອງ PSP ແລະນອກຈາກນັ້ນ ຍັງເຄີຍຖືກສ້າງເປັນຫນັງອີກ

ທີ່ມາ – 1Up