ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນເມື່ອທີມອອກແບບຂອງ Yahoo! ມາອອກແບບ Google…

ເປັນ Joke ຕະຫລົກໆ ທີ່ GoogleWatch ເຮັດອອກມາໃຫ້ເບິ່ງກັນ ມັນຈະເປັນແນວໃດຫາກວ່າ ທີມງານຝ່າຍອອກແບບຂອງບໍລິສັດ Yahoo! ຕ້ອງມາອອກແບບໃຫ້ກັບ Google ມາເບິ່ງເລຍດີກວ່າ…

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນເມື່ອທີມອອກແບບຂອງ Yahoo! ມາອອກແບບ Google...

ແລະຫາກຕ້ອງການຈະຮູ້ວ່າ Yahoo! ເມື່ອເອົາແມ່ນຫຍັງຕ່າງໆ ອອກຈົນເຫລືອນ້ອຍທີ່ສຸດແລ້ວເປັນແນວໃດ ຕ້ອງໄປເບິ່ງ search.yahoo.com (ເຂົາອາດຈະເຮັດດີທີ່ສຸດແລ້ວ… ເຖິງຈະຍັງຮົກໆ ຕາຢູ່ກໍ່ຕາມ :P)

ສະຫລຸບແລ້ວ ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງຫນ້າຈະດີທີ່ສຸດ lol

ທີ່ມາ: TechCrunch