Web 2.0 Company Name Generator

ແນະນຳຂອງຫລິ້ນໃຫມ່ Web 2.0 Company Name Generator ໃຊ້ສ້າງຊື່ເວັບໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຍຸກ Web 2.0 (ແນ່ນອນ ນັ້ນຫມາຍເຖິງເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຊື່ທີ່ບໍ່ສາມາດຈະອ່ານແລ້ວເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍໆ :P)

ຕົວເວັບເຂົາຈະຂຽນຂຶ້ນມາດ້ວຍ JavaScript ທົດລອງໃຊ້ເບິ່ງກໍ່ໂອ… ແມ່ນອີ່ຫລີ ຊ່າງເປັນຊື່ຍຸກ Web 2.0 ແທ້ໆ… ເປັນຕົ້ນວ່າ

Oyota, Oyombu, 42fire, Quimbu, Mijo, Oyod, Yakiyo, 23type, Zoombee, Dabbird, Flipverse, Jamm, Plape

ທົດລອງໃຊ້ງານໄດ້ທີ່ Web 2.0 Company Name Generator

ທີ່ມາ : del.icio.us

Continue reading Web 2.0 Company Name Generator

ອ່ານຂ່າວໃນ au8ust.org ແລ້ວບໍ່ຖືກໃຈ???

ໂອເຄ ໂອເຄ ຖ້າຂ່າວໃນ au8ust.org ອ່ານແລ້ວ ບໍ່ມີສາລະ ບໍ່ໂດນໃຈໄວລຸ້ນ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ພຽງທ່ານ copy ເອາ code ລຸ່ມນີ້ໄປແປະໄວ້ address bar ແລ້ວກົດ Enter ຫລັງຈາກນັ້ນ ຢາກໃຫ້ຂ່າວໃນເວັບ au8ust.org ເປັນແນວໃດ ກໍ່ເຮັດເອົາໂລດ ແລ້ວແຕ່ຊິຊອບໃຈແນວໃດ ໄປເຫັນເວັບໃດນຳສະເຫນີຂ່າວບໍ່ໂດນໃຈ ກໍ່ເອົາວິທີນີ້ໄປລະບາຍລະກັນ 555+ (ໃຊ້ໄດ້ທຸກເວັບ :P)

code:

javascript:document.body.contentEditable='true'; document.designMode='on'; void 0ທີ່ມາ – Digg