HostMonster Affiliate

ເລົ່າໃຫ້ຟັງສັ້ນ ໆ ເພາະມັນບໍ່ມີຫຍັງຫລາຍ ເພາະວ່າຖ້າອວດຊື່ ໆ ພາສາໄທເອີ້ນວ່າ “ໂຊພາວ” ວ່າຊັ້ນ ດັ່ງນັ້ນເຮົາບໍ່ຢາກໂຊພາວ ຈຶ່ງຂໍເລົ່າຫນ້ອຍຫນຶ່ງ ເລື່ອງມັນມີຢູ່ວ່າ ປະມານຊ່ວງປາຍປີ ໒໐໐໗ ຕອນນັ້ນຫາທາງໃຫມ່ ໆ ໃນການຫາເງິນ ຊ່ວງນັ້ນກໍ່ມີເຮັດ AdSense ແດ່ ແລ້ວກໍ່ຫາເງິນຈາກພວກ Affiliate ຕ່າງ ໆ ເຊິ່ງຫນຶ່ງໃນນັ້ນຄື HostMonster ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Hosting ລາຍໃຫຍ່ລາຍຫນຶ່ງຂອງໂລກ ໃຊ້ເວລາປະມານເດືອນປາຍກໍ່ສາມາດລໍ້ລວງເອົາຄົນມາສະຫມັກຕໍ່ຈາກ Affiliate link ຂອງເຮົາໄປໄດ້ ຫນຶ່ງໃນນັ້ນຄື xEKx ນັ້ນເອງ… 😛

Continue reading HostMonster Affiliate