LG BH100 ມີວາງຂາຍແລ້ວ

ກ່ອນຫນ້ານີ້ມີຂ່າວອອກມາວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ LG ອາດຈະບໍ່ສາມາດນຳ BH100 ອອກມາຂາຍໄດ້ ແຕ່ຕໍ່ມາປະກົດວ່າມີຄົນໄປເຫັນວາງຂາຍໃນຮ້ານ CompUSA ໃນລັດ Texas ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແຖມຍັງຖ່າຍຮູບມາໃຫ້ເບິ່ງອີກ ເຊິ່ງຫາກສັງເກດແລ້ວຈະເຫັນວ່າ ມັນບໍ່ມີ Logo ເປັນທາງການຂອງ HD DVD ແລະແນ່ນອນ ມັນຫມາຍຄວາມວ່າ LG BH100 ຈະບໍ່ຮອງຮັບ HDi (ພວກເມນູ, special features, etc…)
ເຄື່ອງຫລິ້ນດີວີດີສອງ Formats ນີ້ຈະມີວາງຈຳຫນ່າຍທົ່ວໄປພາຍໃນຊ່ວງຕົ້ນເດືອນກຸມພາທີ່ຈະມາເຖິງ ໃນລາຄາປະມານ $1,199
ທີ່ມາ – Crave

LG’s Blu-ray/HD DVD Player ອາດຈະບໍ່ໄດ້ແຈ້ງເກີດ

ຫລັງຈາກທີ່ LG ປະກາດເຖິງເຄື່ອງຫລິ້ນສື່ DVD ຍຸກໃຫມ “LG BH100” ທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ທັງແຜ່ນ Blu-ray ແລະ HD DVD ອອກມາກອນຫນ້ານີ້ ກໍ່ມີແວວວ່າອາດຈະບໍ່ໄດ້ເກີດແລ້ວ ເມື່ອທາງ DVD Forum (ສະມາຄົມທີ່ຄວບຄຸມ ມາດຕະຖານຂອງສື່ເກັບຂໍ້ມູນ DVD) ບໍ່ໃຫ້ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ກັບ LG
ເຫດຜົນກໍ່ເນື່ອງມາຈາກວ່າຕົວ BH100 ເອງ ສາມາດຮອງຮັບ ມາດຕະຖານຂອງ Blu-ray ທຸກຢ່າງ ແຕ່ກັບ HD DVD ພັດກາຍເປັນວາ ເບິ່ງໄດ້ຢ່າງດຽວ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານ iHD ຫລື interactive High Definition ເຊິ່ງເປັນລະບົບ Interactive ຂອງມາດຕະຖານ HD DVD ໄດ້ ນັ້ນກໍ່ຫມາຍຄວາມວ່າ ເຄື່ອງ LG BH100 ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໃນສ່ວນຂອງເມນູໃດໆ ໃນແຜ່ນ HD DVD ໄດ້ເລີຍ ລວມທັງຄວາມສາມາດພິເສດເຊັ່ນລະບົບ Bookmarking ແລະ downloads/updates ນຳ


ຫາກທາງ DVD Forum ບໍ່ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ແລ້ວ LG ກໍ່ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຂາຍ LG BH100 ໄດ້ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະອາດຈະຖືກຟ້ອງທີ່ໄປໃຊ້ໂລໂກ້ຂອງ​ HD DVD ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ທີ່ມາ: DailyTech