Google Earth for iPhone

ເຖິງວ່າ Google ຈະມີ Adriod ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຊັງນ້ຳໜ້າ Apple ຈົນເກີນໄປ ຫຼ້າສຸດນີ້ Google ອອກໂປຣແກຣມແຜນທີ່ສາມມິຕິ Google Earth ສຳລັບມືຖື iPhone ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ລາຍລະອຽດສາລະສຳຄັນຂອງ Google Earth ເວີຊັນ iPhone ນັ້ນ ຂ້ອນຂ້າງຈະຄ້າຍກັບ Desktop ຢູ່ໂດຍທົ່ວໄປ ຍົກເວັ້ນການດຶງຄວາມສາມາດໃນສ່ວນຂອງ Multi-Touch ໃນ iPhone ມາເປັນປັດໃຈບວກໃຫ້ Navigation ຂອງໂປຣແກຣມ.

ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີການສະແດງຂໍ້ມູນຮູບພາບ ແລະລາຍລະອຽດຂອງສະຖານທີ່ໂດຍໃຊ້ Wikipedia ຮວມເຖິງຄວາມສາມາດໃນການູຊອກຫາຕຳແໜ່ງ ຜ່ານ GPS, ເຄືອຂ່າຍ WiFi ແລະຕຶກສົ່ງສັນຍານມືຖືຕ່າງ ໆ ອີກນຳ.

Continue reading Google Earth for iPhone

Google Earth 4.0.2742


ເວີຊັນໃຫມ່ ສຳຫລັບໂປຣແກຣມແຜນທີ່ຈາກພາບຖ່າຍດາວທຽມ Google Earth ໂດຍໃນເວີຊັນນີອັບເດທໃຫຍ່ ໆ ກໍ່ຈະເປັນເລື່ອງບັ໊ກໃນ Windows Vista ແລະແກ້ໄຂໃຫ້ User ທີ່ມີສິດທິບໍ່ເຖິງ Administrator ສາມາດເບິ່ງ Rumsey maps ແລະ 3D textured buildings ໄດ້

Google Earth ເປັນໂປຣແກຣມຟຣີຈາກ Google ມີຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງແຜນທີ່ທົ່ວໂລກຈາກດາວທຽມ ສາມາດຄົ້ນຫາໂຮງຮຽນ, ສວນສາທາລະນະ, ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ ແລະອື່ນ ໆ ພ້ອມບອກເສັ້ນທາງຕ່າງ ໆ​. ສາມາດເບິ່ງຕຶກແລະພູມມິສາດຂອງປະເທດໃນແບບສາມມິຕິໄດ້

ໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວກໍ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ດອກ ເນັດ 56K ກວ່າຊິໂຫລດມາໄດ້ ກວ່າຊິຖ້າແຜນທີ່ຂຶ້ນ -_-‘