ສ້າງລະຫັດຜ່ານທີ່ປອດໄພ ແລະຈື່ງ່າຍໂດຍໃຊ້ xyzzy

xyzzyຊ່ວງນີ້ມີເວລາອ່ານ Feed ຫລາຍ ກໍ່ເລີຍໄດ້ພົບໂປຣແກຣມໃຫມ່ ໆ ຢູ່ຕະຫລອດ ແລະຫາເວລາຂຽນກ່ຽວກັບໂປຣແກຣມເຫລົ່ານັ້ນ ເຜື່ອຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ອ່ານ au8ust.org ທຸກຄົນ

ມື້ນີ້ມີໂປຣແກຣມ ສຳຫລັບການສ້າງລະຫັດຜ່ານ ມາແນະນຳ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານນັ້ນ ບໍ່ຄວນໃຊ້ລະຫັດ ທີ່ມັນສາມາດຮູ້ໄດ້ໂດຍການ ຄາດຄະເນ ເຊັ່ນລະຫັດທີ່ເປັນ ຊື່ຕົວເອງ, ຊື່ແຟນ, ເບີໂທລະສັບ, ວັນເດືອນປີເກີດ ຫຼືເລກທະບຽນລົດ ເປັນຕົ້ນ ເພາະຈະສ່ຽງຕໍ່ການ ຖືກບຸກຄົນຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແຕ່ບໍ່ປະສົງດີນັ້ນ ກະທຳການ ອັນເປັນການ ລະເມີດໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ສາມາດຮູ້ລະຫັດຜ່ານຂອງເຮົາ

ເມື່ອຮູ້ວ່າການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ ເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນແລ້ວ ຈະເຮັດແນວໃດ ທີ່ຈະເລືອກລະຫັດຜ່ານ ທີ່ດີໄດ້? ຄຳຖາມນີ້ເປັນທີ່ມີຂອງໂປຣແກຣມນີ້

xyzzy (ຊື່ໂປຣແກຣມ) ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ ໄວ້ສ້າງລະຫັດໃຫ້ເຮົາເລືອກໃຊ້ໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ຄິດບໍ່ອອກວ່າ ຈະຕັ້ງລະຫັດແນວໃດດີ ເຊິ່ງຕົວໂປຣແກຣມເອງກໍ່ສາມາດ ກຳຫນົດໄດ້ວ່າ ຈະໃຫ້ລະຫັດມີຄວາມຍາວເທົ່າໃດ ເລືອກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ ໖ ເຖິງ ໒໘ ຕົວ ຫຼືຈະກຳຫນົດ Random ເອົາກໍ່ໄດ້ ຫຼືຈະໃຫ້ມີຕົວເລກນຳກໍ່ໄດ້ຄືກັນອີກ

ຄວາມພິເສດຂອງ xyzzy ກໍ່ຄື ລະຫັດຜ່ານທີ່ generated ອອກມານັ້ນ ສາມາດອ່ານອອກສຽງໄດ້ ກໍ່ເພື່ອຄວາມງ່າຍ ໃນການຈົດຈຳລະຫັດຜ່ານນັ້ນເອງ ໂປຣແກຣມນີ້ເປັນ freeware ສາມາດດາວໂຫລດໄປໃຊ້ໄດ້ຟຣີ

ທີ່ມາ – Hongkiat