Fujitsu ອອກໂນ້ດບຸກໃຊ້ SSD ເກັບຂໍ້ມູນ

Fujitsu ບໍລິສັດຜະລິດອຸປະກອນ IT ລາຍໃຫຍ່ຂອງຢິ່ປຸ່ນ ໄດ້ອອກຄອມພິວເຕີໂນ້ດບຸກຮຸ່ນໃຫມ່ ທີ່ໃຊ້ການເກັບຂໍ້ມູນໃນ Flash solid-state drive (SSD) ແທນ Harddisk drive ແບບເກົ່າ ເຊິ່ງໂນ້ດບຸກດັ່ງກາວນັ້ນຈະເປັນ Tablet PC ສອງຮຸ່ນ ຄື LifeBook P1610 ແລະ LifeBook B6210.

ໂດຍໃນໂມເດລ P1610 ຈະເປັນໂນ້ດບຸກທີ່ມີໜ້າຈໍສຳຜັດຂະໜາດ 8.9″, ໃຊ້ CPU ຂອງ Intel Core Solo 1.2GHz, ແຣມ 1GB ແລະມີລະບົບໄຣ້ສາຍ WiFi 802.11a/b/g, ໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ Windows XP ຫຼື Windows Vista (ເລືອກໄດ້ຢ່າງດຽວ). ນອກຈາກນັ້ນທາງ Fujitsu ຍັງລະບຸວ່າ ລູກຄ້າສາມາດຈະສັ່ງໄດ້ວ່າ ຈະໃຊ້ harddisk drive ແບບເກົ່າ ຫຼືຈະໃຊ້ Flash solid-state drive ໃນການເກັບຂໍ້ມູນ ໂດຍມີຂະໜາດໃຫ້ເລືອກໃຊ້ສອງຂະໜາດຄື 16GB ແລະ 32GB ແລະຈະຕ້ອງເພີ່ມເງິນ $700 ແລະ $1200 ຫາກຕ້ອງການເລືອກໃຊ້ Flash solid-state drive ດັ່ງກ່າວ.

ສ່ວນໂມເດລ B6210 ຈະມີໜ້າຈໍໃຫຍ່ເຖິງ 12.1″ ສ່ວນລາຍລະອຽດອື່ນ ໆ ກໍ່ຄ້າຍກັບ P1610

ທີ່ມາ – The Tech Report

Flash solid-state drive (SSD) ເປັນການໃຊ້ໜ່ວຍຄວາມຈຳແບບ Flash ໃນການເກັບຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງໜ່ວຍຄວາມຈຳປະເພດນີ້ມີຂໍ້ດີທີ່ວ່າ ມີຂະໜາດເບົາ, ມີຄວາມໄວໃນການເຂົ້າເຖິງສູງ, ທົນຕໍ່ແຮງກະແທກ, ແລະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນໄດ້ດີກວ່າ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ SDD ກໍ່ຍັງມີລາຄາທີ່ສູງຢູ່ຫລາຍເມື່ອທຽບກັບ Harddisk drive ແບບເກົ່າ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ໃນບ້ານເຮົາຄົງຈະຍັງບໍ່ເປັນທີ່ແຜ່ຫລາຍໃນມໍ່ ໆ ນີ້ແນ່ນອນ