ການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສາມາດດາວໂຫລດໄຟລ໌ SWF ໃນໜ້າເວບ

ພໍດີຜ່ານໄປເຫັນມາອີກແລ້ວໃນ Infosec ຂຽນລິງກ໌ຂອງວິທີການປ້ອງກັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຊົມເວບ ສາມາດທີ່ຈະດາວໂຫລດໄຟລ໌ SWF ຂອງເຮົາໄປໄດ້ ໂດຍຈະເປັນການໃຊ້ PHP ຄູ່ກັບຕັ້ງຄ່າຂອງ Apache ເຊິ່ງລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານໄດ້ຈາກເວບນີ້