Google ອອກ Themes ສຳລັບ Gmail

ຜູ້ໃຊ້ Gmail ໃນໄລຍະສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມາອາດຈະພົບວ່າ ມີຄວາມສາມາດໃໝ່ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາໃນ Gmail ນັ້ນກໍ່ຄື “Themes” ເຊິ່ງເປັນສີສັນໜ້າຕາຂອງໜ້າຈໍ Gmail ເຊິ່ງມີໃຫ້ເລືອກໄດ້ຫຼາຍເຖິງ ໓໑ ແບບໃນຂະນະທີ່ຂຽນຢູ່ນີ້.

ນອກຈາກຈະປ່ຽນໜ້າຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຍັງສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າ ຈະໃຫ້ປ່ຽນເອງໂອຍອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນກັບສະຖານທີ່, ສະພາບອາກາດ ແລະເວລາອີກນຳ (ມີບ່ອນໃຫ້ເລືອກປະເທດ). Themes ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນທີມງານຂອງ Google ເອງເປັນຝ່າຍອອກແບບ ນອກຈາກນັ້ນແມ່ນນັກອອກແບບພາຍນອກທີ່ຈ້າງມາຕ່າງຫາກ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາອອກແບບ Phantasea Renewal, Summer Ocean ແລະ Cherry Blossom.

ທີ່ມາ – Gmail

ຄວາມສາມາດໃຫມ່ໃນ Gmail ທີ່ກຳລັງຈະມີ

ມີຂ່າວອອກມາວ່າ ໃນເວີຊັນໃຫມ່ຂອງບໍລິການເວບເມລຈາກ Google ທີ່ຊື່ວ່າ Gmail ນັ້ນ ຈະມີຄວາມສາມາດໃຫມ່ ໆ ເພີ່ມເຂົ້າມາອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໃນນັ້ນກໍ່ມີ

  • ລະບົບກອງ spam
  • ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການເຂົ້າໃຊ້ງານຄັ້ງສຸດທ້າຍ ເຊັ່ນວ່າລັອກອິນມາຈາກໃສ
  • ເບິ່ງໄຟລ໌ພາບທີ່ແນບມາແບບ slideshow
  • ລົມຫຼາຍ ໆ ຄົນໃນ Gmail chat

ເປັນຕົ້ນ

ທີ່ມາ – GOS

ເນື້ອທີ່ອີເມລບໍ່ຈຳກັດຈາກ Yahoo!

ບໍລິສັດ Yahoo Inc. ກຽມຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ການໃຊ້ງານອີເມລຂອງຕົນໃຫ້ເປັນແບບບໍ່ຈຳກັດ ໂດຍໄດ້ມີປະກາດແຈ້ງການອອກມາວ່າ ຈະເຮີ່ມຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ຂອງເມລ ພາຍໃນເດືອນພຶດສະພານີ້

ປະຈຸບັນນີ້ ບໍລິການຟຣີອີເມລຂອງ Yahoo ແມ່ນໃຫ້ເນື້ອທີ່ການໃຊ້ງານພຽງ 1GB, ສ່ວນ Gmail ບໍລິການຟຣີອີເມລຈາກ Google ແມ່ນ 2.8GB ໃນຂະນະທີ່ Microsoft ໃຫ້ເນື້ອທີ່ໃຊ້ງານ 2GB

ທີ່ມາ – Yahoo News [via]

ອືມ… ກໍ່ຫວັງວ່າ Gmail ຊິເຮັດແບບດຽວກັນ 😛