Windows DreamScene ອອກ Content Pack ໃຫ້ລອງ

ຫລັງຈາກທີ່ອອກ Windows DreamScene Preview Release ມາໄດ້ໄລຍະຫນຶ່ງແລ້ວ ທາງ Microsoft ກໍ່ປ່ອຍ Content Pack ເຊິ່ງມີພື້ນຫລັງໃຫ້ເລືອກໃຊ້ 4 ແບບນຳກັນ ໂດຍ 3 ໃນ 4 ນັ້ນຈະເປັນພາບກ່ຽວກັບທຳມະຊາດ ເຊັ່ນດອກໄມ້, ແມງໄມ້ ແລະ ສາຍຝົນ ເປັນຕົ້ນ ອັນສຸດທ້າຍແມ່ນພາບທີ່ສ້າງຈາກຄອມພິວເຕີ

ສຳຫລັບຜູ້ໃຊ້ Windows Vista ທີ່ຕ້ອງການທົດລອງໃຊ້ Windows DreamScene ກໍ່ສາມາດດາວໂຫລດມາໃຊ້ງານ ຜ່ານທາງ Windows Update ໄດ້ທັນທີ ນອກຈາກນັ້ນ ເມື່ອ DreamScene ຕົວເຕັມອອກມາ ກໍ່ຍັງຈະມີ Content Pack ທະຍອຍອອກມາໃຫ້ດາວໂຫລດກັນອີກເພີ່ມເຕີມ

Windows DreamScene ເປັນຫນຶ່ງໃນ Ultimate Extra ທີ່ມີໃນ Windows Vista Ultimate Edition ໃຊ້ສຳຫລັບເອົາໄຟລ໌ວີດິໂອລະດັບ HD (ວິດີໂອທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ) ມາໃຊ້ເປັນ Wallpaper ໄດ້ ກາຍເປັນ Wallpaper ເຄື່ອນໄຫວ ໂດຍຜູ້ໃຊ້ອາດຈະເລືອກເອົາໄຟລ໌ WMV, MPG ມາໃຊ້ກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ທີ່ມາ –  Windows Ultimate Blog [via]

Windows DreamScene

ອີກຂ່າວຈາກງານ CES 2007, Microsoft ເອົາ Windows DreamScene ເຊີ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນຂອງຫລິ້ນໃນ Windows Vista Ultimate Extra ມາສະແດງໃນງານ

DreamScene ມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ງານພາບ video ເປັນ Desktop Background ໄດ້ ອ່ານຮອດນີ້ບາງທ່ານອາດສົງໄສວ່າ myhill.tv ເຂົາເຮັດແຕ່ດົນແລ້ວ ຄວາມຈິງເລື່ອງນີ້ມີຄົນເຮັດດົນແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ອັນນີ້ມັນຕ່າງກັບອັນເກົ່າໆ ຢູ່ບ່ອນວ່າມັນສາມາດໃຊ້ High-Definition Video ແລະທີ່ສຳຄັນ ມັນກິນ GPU ແທນທີ່ຊິເປັນ CPU ແບບວິທີເດີມໆ ໂດຍ format ຂອງໄຟລ໌ວິດີໂອຈະເປັນ .mpeg ແລະ .wmv ເທົ່ານັ້ນ

ການໃຊ້ງານ DreamScene ນັ້ນຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີກາຣ໌ດຈໍທີ່ສະຫນັບສະຫນຸນການທຳງານຂອງ Windows Aero™ ນຳ ຈຶ່ງຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ ມີວິດີໂອສາທິດການໃຊ້ງານໃຫ້ເບີ່ງພ້ອມ

ທີ່ມາ – WindowsUltimate.com [via WinCustomize, Neowin.net]

ສຳຫລັບຜູ້ໃຊ້ງານ Mac OS X ຄົງຈະເຄີຍເຫັນເລື່ອງນອງນີ້ມາກ່ອນແລ້ວ ເພາະວ່າໃນ OS X ກໍ່ເຮັດປະມານນີ້ໄດ້ຄືກັນ 😛