Dup Detector ໂປຣແກຣມຊອກຫາຮູບພາບທີ່ຄືກັນ

ມື້ນີ້ມາແນະນຳໂປຣແກຣມນ້ອຍ ໆ ທີ່ມີປະໂຫຍດຫລາຍ ຊື່ວ່າໂປຣແກຣມ Dup Detector ຫນ້າທີ່ຂອງມັນຄື ຊອກຫາຮູບພາບຕ່າງ ໆ ໃນເຄື່ອງເຮົາທີ່ມັນຊ້ຳກັນ (ຮູບດຽວກັນແຕ່ຢູ່ຫລາຍບ່ອນ) ໂປຣແກຣມນີ້ ເຂົາ ແຈກຟຣີ

dubdetector